Lederutvikling – hvorfor er det viktig? – FRONT Leadership

Morgendagens bedrifter er fleksible og innovative. Ny teknologi blir tatt i bruk, og de ansatte involveres i utvikling og innovasjon. Dette fører ofte til nye organisasjonsstrukturer og flere tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Hvordan kan kompetente ledere møte morgendagens utfordringer? Og hvorfor er det så viktig med lederutvikling?

Hva er lederutvikling?

Lederutvikling består av flere aktiviteter der formålet er å utvikle ledernes evne til å lede, og deres evne til å samarbeide seg imellom. Eksempler på lederutviklingstiltak kan være lederutviklingsprogram, ledercoaching, mentoring, erfaringsbasert læring, simulatorøvelser. Som i toppidretten, må ledere hele tiden trene og utvikle seg – sammen med andre, for å holde toppformen ved like.

Les også: Prinsippene for god ledelse kan brukes på mange områder i livet

lederutvikling cta

5 grunner til å prioritere lederutvikling   

1. Fleksible arbeidsplasser krever struktur og planlegging 

Digitale og hybride arbeidsplasser blir vanligere, og det blir behov for mer og bedre avstandsledelse. Det på sin side vil stilles større krav til struktur og planlegging og en ny form for ledelse. Digitaliseringen har gjort at mange sitter i digitale møter uten pauser eller tid til planlegging. Vi trenger pauser for å for å være oppmerksomme, kreative og føle trivsel. Det blir derfor viktig å tilrettelegge for økt planmessighet hos fremtidens ledere, og evnen til å lede sine medarbeidere når de ikke lenger møtes fysisk. 

2. Få økt konkurransefortrinn i markedet 

Å være en god og effektiv leder over tid er en kontinuerlig læringsprosess. Dette er noe organisasjoner bør tilrettelegge for ved å tilby lederutvikling, slik at lederne kan jobbe systematisk med lederskap over tid. På denne måten vil lederne bli relevante, verdiskapende og  konkurransedyktige. På lik linje med IT-systemer, datamaskiner, mennesker og kompetanse, er ledelse en ressurs i organisasjonen. Denne ressursen må forvaltes og utvikles for å skape best mulig verdiskapning for bedriften, og for å gjøre den relevant i morgendagens marked.   

3. Bli så effektiv som mulig i en ny hverdag 

Riktig balanse gir best effektivitet. En ny arbeidshverdag har gjort oss bevisste på hva som gjøres best digitalt og hva som er hensiktsmessig å utføre fysisk. På hjemmekontoret går tidsbruken ned og effektiviteten går opp, og vi sparer tid på reising. Samtidig vil noen oppgaver være mer effektive å gjøre samlokalisert. Morgendagens arbeidsplasser vil tilpasse arbeidsplass etter hva som er mest effektivt, både for bedriften og den enkelte ansatte. En god leder må derfor klare å tilpasse seg den nye normalen, og finne riktig balanse for beste og mest effektiv organisering av arbeidet.  

4. God avstandsledelse krever innsats 

Avstandsledelse krever økt oppmerksomhet på relasjonsbygging, siden arenaen der en leder kan fange opp signaler fra sine medarbeidere blir mindre. Som leder må du dermed sette av tilstrekkelig tid til å pleie relasjonene, og ta individuelle hensyn. Mindre fysisk tilstedeværelse krever medarbeiderinnsikt, slik at du kan fange opp eventuelle individuelle utfordringer. Dette blir ekstra utfordrende når man har mindre fysisk tilstedeværelse, og det vil kreve omstilling og tilpasning også for deg som leder.   

Les også: Avstandsledelse i praksis: 6 konkrete råd 

5. Prioritering og forståelse for enkeltindividet 

 Medarbeidere har ulike personligheter, behov og livssituasjoner. Derfor bør en god leder behandle folk rettferdig, ved å behandle dem ulikt. Det vil ha stor betydning for hvordan hver enkelt trives og er mest mulig effektiv. Noen har mer behov for coaching, støtte og sparring, andre har behov for mer sosial kontakt, mens den tredje trives best med mindre oppfølging og tilstedeværelse. Lederen kan ikke være tett på i alle saker. En god leder må derfor stadig lære seg å prioritere, og se hver medarbeider og situasjon individuelt. 

Les også: Elisabeth Høiland fikk gode verktøy å støtte seg på i hverdagen som leder

Hva er en god leder? 

Hva kjennetegner en god leder? En god leder skaper best mulige resultater gjennom sine medarbeidere. Evne til å fokusere, bygge et godt arbeidsmiljø og å være empatisk er noen viktige kjennetegn på god ledelse. Gode ledere er ansvarlige ledere som bruker maktposisjonen sin på en konstruktiv måte, skaper tillit til de rundt seg, og som anser seg selv som en del av et fellesskap. Resultatene skapes gjennom samarbeid.    

Les også: Vær den du vil at andre skal være – ”lead by example”

Økt kompetanse og vedlikehold av god ledelse 

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, kreves det utvikling fra den som har en lederrolle. I et lederutviklingsprogram vil du blant annet lære: 

  • Prioritering og målfastsettelse for seg selv og andre 
  • Lærende tankesett og disiplinert læring i jobben 
  • Tidsstyring, møteledelse og delegering 
  • Coaching av fagspesialister 
  • Omsorg og støtte til andre 
  • Feedback – gi og få tilbakemeldinger 
  • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning 
  • Beslutningstaging og planlagt oppfølging 

Vi håper at denne artikkelen har vært til hjelp og inspirasjon, og at du har fått en god forståelse av viktigheten av lederutvikling.

Undersøkelse lederutvikling

Folk spør også om dette:

1. Hvorfor er lederutvikling så viktig?

En av de viktigste årsakene til at folk slutter i jobbene sin er at man har en dårlig leder. Dette kan ha store konsekvenser for virksomheten, og gjør seg ofte gjeldene når det kommer til presentasjoner og antall sykemeldte i en organisasjon. Samtidig er det viktig å ta vare på ledertalentene internt ved å tilby tilpasset lederutvikling.

2. Hva innebærer lederutvikling?

Lederutvikling er å følge et tilpasset program med hensikt å bedre egne lederferdigheter sammen med andre kollegaer. Det å bli en fantastisk leder skjer ikke i et vakuum, det er en laginnsats.

3. Hvilke aktiviteter inngår i lederutvikling?

Lederutvikling kjennetegnes av oppfølging over tid, og en kombinasjon av engasjerende samlinger og praktiske oppgaver i egen lederrolle for å oppnå målet om varig forbedret lederatferd.

4. Hvordan bli en god leder?

Ingen er født en god leder, men alle kan bli bedre. Det er noen overordnede egenskaper som er vesentlige på veien mot å bli en god leder; å være ydmyk, lærevillig og involvere andre.

5. Hvordan kan man få best mulig effekt av lederutvikling?

Det er viktig at innholdet er tilpasset organisasjonen og deltagerene som skal følge kurset. At deltagerene er motiverte og setter av tid i en hektisk arbeidshverdag bidrar til bedre effekt.

6. Hvem passer et lederutviklingskurs for?

Et lederutviklingskurs passer for alle som ønsker å bli en bedre leder. Enten du er helt ny som leder eller har jobbet som leder i noen år og ønsker å øke din kompetanse. For å bli en bedre leder må man trene og utvikle seg.

Markedsrapport 23