Lederutvikling i tiden fremover

Vi vet at de fleste bedrifter allerede praktiserer lederutvikling i ulik grad og i ulike former. 100 prosent av virksomhetene i en ny markedsundersøkelse publisert av FRONT Leadership oppga at de hadde investert i lederutvikling i løpet av 2022.

Men hva er det egentlig som fungerer? Og hvordan ser lederutvikling i tiden fremover ut?

Av Marte Aasmundsen

Ledelse er viktigere og mer krevende enn før

Ledelse har blitt vanskeligere. Med økt mangfold kommer økt ansvar, og en leder i dag leder ofte ansatte med forskjellig kjønn, alder, religion og kultur og på tvers av språk. Fremtidens leder praktiserer også i et nytt teknologilandskap og må ofte svare for bærekraft og miljømessige hensyn. Dette gjør at ikke bare er ledelse vanskeligere, men også viktigere enn tidligere. Nærmere 9 av 10 virksomheter i undersøkelsen mener at ledelse blir enda mer vesentlig for virksomhetens resultater i årene som kommer.

Dessverre er det ikke alle ledere som klarer å henge med og omstille seg. Dette kan ha store konsekvenser for virksomheten. For eksempel viser tidligere studier at det ofte gjør seg   gjeldene når det kommer til presentasjoner og antall sykemeldte i en organisasjon. Når vi vet at feilslått ledelse i tillegg er årsaken til at folk slutter i jobbene sine, er det kanskje ikke så rart at undersøkelsen avdekket at det er for lite lederutvikling i forhold til behovet. 4 av 5 respondenter som jobbet i virksomheter med 500+ ansatte mener at de ville hatt stor nytte av å bruke mer tid og ressurser på lederutvikling enn de gjør i dag.

En viktig årsak til at de fleste virksomhetene i undersøkelsen ønsker mer lederutvikling enn det de faktisk har, er at et stort flertall av dem har utfordringer i dag – på grunn av ledelse.

 

Les også: Lederutvikling gir økt psykologisk trygghet

Økt investeringsvilje for lederutvikling i tiden fremover

Der det er vilje, er det en vei, sa Albert Einstein. Lederutvikling har blitt en viktig ingrediens i en virksomhets suksess. Både for å imøtekomme fremtidens nye krav til ledelse og for å tilrettelegge for at lederne har de verktøyene de trenger for å motivere sine ansatte.

Heldigvis avdekker undersøkelsen at mange virksomheter planlegger en klar økning i investeringene på lederutvikling fremover. Det ser ut til at kunnskap om nytteverdien av lederutvikling har nådd styrerommet.

En strategisk tilnærming til lederutvikling er avgjørende, og her har fortsatt bedrifter en vei og gå. Selv om alle virksomhetene oppga å ha lederutvikling på agendaen i løpet av det siste året, var det ikke mer enn 2 av 3 som hadde klare mål for utviklingen.

Hva betyr «god ledelse» hos oss er et spørsmål alle virksomheter bør stille seg. Å tydeliggjøre dette er første skritt på veien til en strategi rundt lederutvikling. Slik sørges det for at virksomheten ikke går i feil retning eller sløser med ressurser. Bruk konkrete, målbare og trenbare prinsipper for ledelse og av utvikling av ledere. Deretter bestemmes tiltakene og gjennomføringen som mest mulig effektivt vil nå målene som er satt.

Praktisk lederutvikling integrert i hverdagen gir resultater

Fokuset på lederutvikling i bedrifter øker. Likevel er det store forskjeller på om lederutvikling er en pågående aktivitet eller noe som prioriteres når det er et behov for det.

Ofte har lederutvikling for eksempel vært knyttet til en ledersamling eller fungert som en frittstående workshop. Forskning viser derimot at lederutvikling som er integrert i lederens hverdag gir de beste resultatene.

Ny kunnskap og nye verktøy muliggjør praktisk trening i egen rolle, men det er ikke gitt at det gir resultater. Mange lederutviklere klarer ikke å tilby en tidseffektiv metode som bidrar til læring og praktisk trening i jobben – og på jobben – samtidig som fremgang og resultater dokumenteres.

Et godt lederutviklingsprogram, integrert i hverdagen, omsetter ord til handling og skaper varig atferdsendring.

Markedsrapport 23

Markedsrapport 23