Intervju om ledelse – Line Meland – FRONT Leadership

Bli bedre kjent med
Stine Melfald 

Leder- og organisasjonsutvikler i FRONT Leadership

Gjennom sin tydelige og inkluderende lederstil, brenner hun for personlig utvikling av ledere og medarbeidere gjennom å bygge relasjoner og skape en positiv og raus arbeidskultur.

25.10.2021 Skrevet av Janne Vibeke Rosenberg

Hva kjennetegner en god leder?

Det som kjennetegner en god leder for meg, er en som bruker tid sammen med sine medarbeidere og fokuserer på å bygger relasjoner. En god leder ser sine medarbeidere, gir regelmessige tilbakemeldinger på deres prestasjoner og oppfordrer til selvstendig tenking og utvikling i sin rolle. En god leder forstår at det handler ikke om å utføre alle oppgaver selv, men å bygge solide og selvgående team gjennom å inkludere og delegere bort oppgaver.

Hva er din styrke som lederutvikler?

Evnen til å se mennesker, deres styrker og forbedringspotensiale. Det handler om å bygge relasjoner gjennom å stille spørsmål og lytte. Man må kunne sette seg inn i hvert enkelt menneske sitt behov og sammen jobbe med å endre, utvikle eller forsterke deres lederpotensiale.

Hva er den kjekkeste oppgaven ved ledertrening?

Det jeg liker aller best ved ledertrening er å få ta del i den personlige utviklingen til de menneskene jeg jobber sammen med, se gleden og tryggheten som kommer gjennom utvikling og ved å oppnå sitt lederpotensiale.

Hva motiverer deg mest med lederutvikling?

Når jeg jobber med ledere som aktivt bruker tid på å reflektere over eget lederskap og trener på å endre, utvikle eller forsterke sine lederegenskaper slik at de oppnår resultater og henter ut sitt lederpotensiale. Det å jobbe med dyktige ledere som fortsatt er sulten på personlig utvikling og hele tiden ønsker å flytte seg fremover, det motiverer til videre innsats som lederutvikler!

Hvilke fordeler vil du trekke fram ved FRONT Leadership sine lederprogrammer?

Etter mange år som både leder og lederutvikler har jeg erfart at det som gir best resultater er regelmessig faglig påfyll og trening over tid. Lederprogrammene i FRONT fokuserer nettopp på dette, regelmessige samlinger for faglig påfyll og diskusjoner med ledere som står i de samme utfordringene, konkrete og relevante lederutfordringer som man trener på mellom hver samling og tid for refleksjon og tilbakemeldinger på prestasjoner underveis.

Hvorfor bør bedrifter investere i lederutvikling?

Alle ledere trenger faglig påfyll i sin rolle for å utvikle sitt lederskap og flytte seg fremover, dette gjelder både nye og erfarne ledere. Det er bedriften sitt ansvar å sørge for at deres ledere er rustet til å stå i alle daglige utfordringer og endringer som måtte komme, og lederutvikling er en viktig del av investeringen for fremtiden. Det handler om å ta vare på sine ledere og sørge for at de har de verktøyene de trenger for å bygge solide team med engasjerte og motiverte medarbeidere som jobber sammen for å oppnå felles mål.

STINE MELFALD
Lederutvikler i FRONT Leadership

25 års erfaring fra retailbransjen, over 15 års ledererfaring fra operasjonell ledelse og over ti års erfaring innenfor leder- og organisasjonsutvikling i internasjonal matriseorganisasjon. Sterkt fokus på å utvikle ledere og implementere kurs og strategiske verktøy.

Underviser i følgende lederprogrammer:

  • Talentprogram
  • Erfaren leder
  • Leders leder

Topp 5 kvalifikasjoner:

  • Leder- og organisasjonsutvikling
  • Endringsledelse
  • Prosjektledelse
  • Utvikling og implementering av lederprogrammer
  • Kurs- og foredragsholder

New call-to-action

Markedsrapport 23