Skrevet av Marte Semb Aasmundsen

Som Nordens ledende treningssenterkjede ønsker SATS å spille en viktig rolle for medlemmenes helse og livskvalitet. Covid-19 traff dem derfor hardt i 2020 med stor uforutsigbarhet og mange nedstengte sentre. Likevel har de satset på ledertrening gjennom den nye hverdagen. Tilbakemeldingen fra deltakerne er gode, det samme er resultatene. Nå setter derfor SATS i gang med ti nye grupper med ledere som skal utfordre og forbedre sine kunnskaper om ledelse i praksis sammen med FRONT Leadership.

Systematisk ledertrening

SATS har ikke tidligere satset på systematisk ledertrening på tvers av de nordiske landene, men behovet for en plan og ledertrening over tid var tiltrengt i organisasjonen og derfor høyt på agendaen. I tillegg var det ønskelig med et opplegg som kunne gjennomføres i både Norge, Sverige, Finland og Danmark for å ytterligere samkjøre landene rundt definerte lederprinsipper. Den digitale ledertreningen til FRONT Leadership ble derfor en fin modell som også skilte seg fra de andre alternativene og ga mulighet for øvelse underveis.

– Vi begynte reisen med å utforme lederprinsipper som bygger på verdiene våre i samarbeid med FRONT Leadership. Dette ga oss mulighet for å gi lederne våre et felles grunnlag som skal føre an deres arbeid ut i organisasjonen. Oppstarten på piloten som er kjørt nå kom rett før covid-19 inntraff så det var ikke noe alternativ å avbryte prosessen. 2020 var et turbulent år for oss i SATS med mye uforutsigbarhet, likevel er tilbakemeldingene fra lederne på programmet svært gode. Mye annet ble satt på hold, men det er et prioritert satsningsområde for oss å bygge kompetanse hos lederne våre. Lærdommene fra programmet har de også fått tatt i bruk og hatt nytte av når medarbeiderne skal støttes og motiveres i en ny hverdag, forteller Anniken Mørch Fischer, Nordic People Development Manager i SATS.

SATS

Anniken Mørch Fischer, Nordic People Development Manager i SATS.

God timing

Tilbakemeldingene fra deltakerne gikk blant annet på at timingen var god og ga nyttig påfyll gjennom et utfordrende år. Samtidig har bevisstheten rundt kommunikasjon økt, og lederne har blitt mer dynamiske og endringsvillig. I tillegg opplever lederne selv å ha fått en større tyngde i lederrollen, noe som bidrar til bedre gjennomtenkte beslutninger og økt tillit til medarbeiderne. Stine Melfald er ledertrener i FRONT Leadership og har stått for planleggingen av programmet og gjennomføringen av de digitale samlingene med SATS.

– Vi ser at det er i utfordrende perioder det er størst behov for å jobbe med å utvikle lederegenskaper. Dessverre er det ofte i disse periodene utvikling av ledere blir satt på vent og nedprioritert. Sånn sett har SATS truffet bra på sin ledertrening. Tyngde i lederrollen gir en tryggere leder. Det nyter hele organisasjonen godt av og særlig i turbulente tider som covid-19 ga i 2020. Når vi har møttes en gang i måneden har det vært rom for å sparre med andre rundt ting som er vanskelige og å dele erfaringer, det viser tilbakemeldingene at er nyttig for alle. Det er også min egen erfaring, forteller Melfald.

Hun forklarer også at måten programmet er lagt opp på med samarbeid mellom deltakerne gir mye rom for sparring og erfaringsutveksling. Det er lagt opp til kontinuerlig tilbakemeldinger fra medarbeidere på grepene deltakerne implementerer i sin hverdag underveis for at de skal ha mulighet for å justere seg. Hver og en får også en treningspartner de kan diskutere med og på den måten bli utfordret på i sitt eget lederskap.

– Det var ønskelig for SATS å ha fokus på hvordan man kan bruke tilbakemeldinger som et praktisk verktøy for å øke prestasjoner. Min vinkling på dette er at man bruker tilbakemeldinger veldig konkret for å opprettholde prestasjoner i teamet og utvikle mennesker gjennom å jobbe med å gi tydelige og spesifikke tilbakemeldinger som skaper resultater. Når det kommer til dette med kommunikasjon handler det om å være bevisst på hvordan man når ut til folk med sin egen kommunikasjonsform. En må være sikker på å nå ut til alle, noe som er særlig viktig i en så operativ bransje som SATS er en del av, utdyper Melfald.

SATS

Kick-off lederutvikling SATS Norge 2020

Et helhetlig perspektiv på ledertrening

Etter en vellykket pilot med ledertrening gjennom FRONT Leadership går SATS nå videre med ti nye grupper som skal gjennom det samme opplegget. Dermed inkluderes alle de nordiske landene representert i selskapet i et systematisert program som fokuserer på viktige aspekter ved å være en god leder basert på selskapets egne verdier.

– Målet vårt med å ta ledertrening opp på et nordisk nivå er at alle ledere skal ha det samme fundamentet. Etter avsluttet pilot var det merkbart at deltakerne hadde utviklet seg som ledere og at de hadde et felles språk for å snakke om ledelse. Lederne har også fått et større nettverk av lederkollegaer å spille på når de møter utfordringer fremover. Jeg ser frem til at alle SATS sine ledere skal få dra nytte av dette, det tror jeg er fordelaktig for den enkelte leder så vel som for selskapet som helhet, avslutter Fischer.

Les mer om hvordan vi gjennomfører og integrere ledertreningen i arbeidshverdagen.