Ny som leder – 5 praktiske råd

Det stilles store krav til deg som er ny som leder. Uavhengig om du er leder for første gang eller opplever en endring i din lederrolle, må du være leder fra første dag. Det innebærer at å være ny som leder den første tiden er helt avgjørende for din senere suksess.

Skrevet av: Hildegunn Danielsen

Hvordan dine ansatte oppfatter deg og dine lederegenskaper, og hvilket inntrykk de sitter igjen med, vil de ta med seg inn i fremtidig arbeid.

Når du er ny som leder er det vesentlig å komme raskt opp på et nivå der du gir tilstrekkelig verdi for organisasjonen, også kalt «break even point». God metodikk med oppmerksomhet på riktige elementer vil gi den raskeste læringskurven og det beste utgangspunktet for deg i en ny rolle som leder.

 

5 praktiske råd til deg som er ny som leder

 

1. Forventningsavklaring med egen leder

Det å forstå din egen leder og andre sentrale stakeholdere er helt uvurderlig og nødvendig for å bygge egen suksess. Ikke sitt å vent på at din sjef skal kommunisere målsetninger og forventninger. Vær proaktiv og planlegg tidlige møter for å gå gjennom forventninger, ressurser og selskapssituasjonen.

Ikke forvent at lederen din tar ansvar for dette, men ta skjea i egen hånd, da det gjerne er du som har størst interesse av å få dette på plass. Dette vi gi deg nødvendig innsikt i organisasjonen og et godt samspill med egen leder. I tillegg vil det gi deg et bedre grunnlag når du senere skal lede ditt eget team på en effektiv og hensiktsmessig måte.

 

2. Tilpass strategi og sett retning

Hver organisasjon eller bedrift er en egen organisme og har en egen kultur som gjerne har blitt skapt eller opparbeidet over tid. Noen ganger etter nøye planlegging, andre ganger mer tilfeldig. Etter å ha opparbeidet nødvendig innsikt i kultur og andre organisasjonsmessige forhold, er det vesentlig å tilpasse en strategi med en retning basert på situasjonen, slik at du og teamet kan nå de mål og forventninger som er satt. Bruk tid med teamet og skap god forståelse og innsikt om hva som skal gjøres, på hvilken måte og hvorfor.

 

3. Sikre tidlige seire

Endringsprosesser kan være krevende, og det er viktig å sikre tidlige, håndfaste gevinster for å synliggjøre at teamet leverer godt. Dette vil gi stolthet og en forståelse for at man er på riktig vei. For å oppnå de beste tidlige seiere bør man se på forbedringsmuligheter som kan håndteres raskt og gi synlige organisasjonsmessige eller finansielle resultater.

 

Les også: Alle fortjener en fantastisk leder!

4. Ha fokus på teambygging internt

Når du er ny som leder vil du ofte kunne overta et team som har etablerte rutiner, forventninger og har jobbet på en spesiell måte med en tidligere leder. Bruk tid til å jobbe med teamet og identifiser stryker og svakheter. Kartlegg hvordan dette passer inn med eventuelle nye prioriteringer og strategier. Tilpass deretter teamet på en effektiv og hensiktsmessig måte slik at teamet fremover er på linje med nye strategier og selskapets overordnede målsetninger.

 

5. Samarbeidspartnere og koalisjoner på tvers

For at du og teamet skal lykkes kan det være vesentlig å identifisere og skape samarbeid og vinnere på tvers i organisasjonen. Tegn gjerne opp organisasjonen for å visualisere og få oversikt, spesielt dersom det er en uoversiktlig organisasjon. Den del av selskapet som er vesentlig med tanke på organisasjonsutvikling, kultur og politikk kan være spesielt viktig å få tak på. Innsikt i mulige støttespillere og hva som er viktig for disse, gir grunnlaget for å sikre støtte, og øker dine og teamets sjanse for påvirkning og fremtidig suksess.

 

Krevende å være ny som leder

Det kan være vanskelig og utfordrende å være ny i lederrollen. Det er mye ny informasjon, nytt som skal læres og det er mye du skal bevise. Dette kan av mange føles som å drikke vann av en brannslange, du er ikke alene om å føle at det er overveldende! Du som er flink til å prioritere og strukturere hverdagen din, og som har en disiplin til å ivareta rådene over – vil ha et stort fortrinn overfor andre.

Jeg ønsker deg lykke til som ny som leder, så kan jeg love at du fort vil høste frukter av arbeidet ditt.

 
Markedsrapport 23