Tillit på arbeidsplassen innebærer at lederen stoler på egne ansatte, at de har både kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb. Det er mange gevinster å hente med tillit som strategi, ifølge Tom Georg Olsen.

Foredragsholder

Olsen er nylig avgått konserntjener i IT-konsulentselskapet Miles. Han driver nå eget selskap med tjenester som bl.a foredrag, mentoring, teamutvikling og styreverv. Tittelen Konserntjener, som Olsen valgte seg, har blitt anerkjent som «Norges beste stillingstittel» og det er ikke uten grunn Olsen valgte nettopp denne rollebeskrivelsen. Etter et forskningsprosjekt i samarbeid med NHH og Miles, ble han overbevist om at gode ledere først må bli tjenere. Organisasjonen følger derfor prinsippene til tjenende lederskap, hvor tillit er en av hovedingrediensene. Tillit er strategi i Miles, og på TAKE LEAD 2023 fortalte Olsen om hvorfor det gir suksess.

– Ledere er helt avhengig av tillit. Vi jobber med mennesker, og fokuset til en leder bør derfor først å fremst være på menneskelig samspill og kommunikasjon. I fotballen er det sånn at om treneren «mister garderoben», da er det treneren som må gå, ikke spillerne. Jeg drar nytte av denne analogien i egen virksomhet. Resultatene våre gjenspeiler summen av alle medarbeidernes innsats, ikke bare lederens, sier Olsen.

Olsen forteller videre at garderobementaliteten i fotballen er overførbar til næringslivet. En sterk tillitskultur er avgjørende dersom man ønsker innovative løsninger, bedre ivaretakelse av talenter, økt fleksibilitet, større fart og ikke minst mer verdi for oppdragsgiver.

Les også: Gode ledere ønsker å endre seg

Hva innebærer tillit som strategi?

Forskning peker videre på at tillit virker positivt på ansattes engasjement og arbeidsprestasjon, noe som igjen fremmer godt samarbeid og gode resultater. Det er mange fasetter ved tillit som strategi. Mats Kristensen, co-founder & Managing Partner i FRONT Leadership, oppgir at følgende elementer ofte representerer kjernen i begrepet:

  • Lederen stoler på at medarbeiderne utfører arbeidet godt uten å se dem over skulderen.
  • Medarbeiderne blir behandlet rettferdig uavhengig av stilling.
  • Lederen aksepterer hendelige uhell/feiltakelser som en del av arbeidslivet.
  • Medarbeiderne har full tillit til sin leders integritet.
  • Lederen vil ikke bevisst gjøre noe som kan skade medarbeideren.
  • Medarbeiderne liker lederen sin i stor grad.
  • Medarbeiderne har en ærlig dialog med nærmeste leder.

Tillit kommer alltid med risiko – hva kan du gjøre?

Fokuset på tillit i Miles skaper nære relasjoner mellom ledere og medarbeidere. Det setter søkelys på at medarbeidere skal benytte sin kompetanse slik de selv synes er best, og på at det er lov å gjøre feil fordi det bidrar til utvikling og innovasjon. Olsen har resultater å vise til. Miles har nemlig vunnet «Norges beste arbeidsplass» to ganger og er kjent for å være en av Norges mest innovative bedrifter. Han presiserer likevel at tillit alltid er forbundet med en viss risiko.

– Det er slik at desto mindre kulturelle ulikheter det er mellom mennesker, jo høyere grad av tillit utvises. Som leder jobber jeg derfor mye med noe jeg kaller «tillitskulturelle byggesteiner» som gjør at man kommer nærmere hverandre når det gjelder helt sentrale begreper.

Først ut er verdier og adferd. Olsen forklarer at det er ingen verdi i verdier, det er adferden man ser og summen av adferden som kan beskrives som organisasjonskulturen. Å rekruttere de riktige medarbeiderne er nøkkelen og organisasjonskulturenes fødestue, ifølge Olsen. Derfor er han uhyre nøye på hvem han ansetter, og foretar en grundig referansesjekk med opptil 10 referanser. Å myndiggjøre de ansatte er neste skritt – her skal det gis frihet og ikke tittes over skulderen. Byråkrati hører ikke hjemme når tillit er strategi og målet er å bygge bærekraftige relasjoner. Sist, men ikke minst, er Olsen opptatt av at psykologisk trygghet er helt avgjørende og et kjennetegn på en fremtidsrettet arbeidsplass.

Ny som leder

Markedsrapport 23