3 tips for å trene dine lederegenskaper i hverdagen!

Tren dine lederegenskaper i hverdagen!

Bevisst hverdagstrening er det som skiller om du blir god eller best, men hvordan går man frem når man skal trene på en konkret lederegenskap i hverdagen? 

Bevissthet rundt hva man bør og ønsker å trene på er nøkkelen til suksess. Et eksempel er hvordan Benjamin Franklin tilnærmet seg ulike kompetanseområder. Han er kjent som en dyktig skribent. Han var også en ivrig sjakkspiller. Gjennom livet brukte han like mye tid på å spille sjakk som å skrive. Hva var derfor grunnen til at han ble imponerende god på å skrive, men kun middelmådig i sjakk. Forskjellen ligger i hvordan han trente. Når det gjaldt sitt forfatterskap gikk Benjamin Franklin grundig til verks – han sammenlignet seg med andre, fikk tilbakemeldinger og kontinuerlig evaluerte seg selv. Han jobbet metodisk mot en klar målsetning og fikk resultater. Hva kan vi lære av Benjamin Franklin?

Les også: Hvordan drive kompetanseutvikling for nye ledere

Tre tips til hvordan du kan trene på dine lederegenskaper

Det må nødvendigvis ikke settes av mye ekstra tid til trening. Trening bør være lett tilgjengelig og en del av hverdagen, men ingen blir gode om man ikke trener. Her kommer tre tips til hvordan du kan trene på dine lederegenskaper i hverdagen.

  1. Fokuser

    I hverdagen går de samme arbeidsoppgavene vanligvis på rundgang – man gjentar ulike versjoner av det samme møtet eller den samme presentasjonen gang etter gang, men man blir ikke nødvendigvis bedre. Hva er grunnen til det? I likhet med historien om Benjamin Franklin tror jeg at bevissthet på hva man ønsker å bli best på er helt avgjørende. Som leder har de fleste et stort utviklingspotensial hvor det er mange ulike ting man kan ta tak i, men det nytter ikke å tenke at man skal bli best på alt med en gang. Det har man hverken tid eller energi til i en hektisk hverdag. Et tips er å fokusere på en ting av gangen. Lag en liste over hvilke lederegenskaper du ønsker å trene på, hva som er målsetningen og hva som skal til for å nå ditt treningsmål. Har du alle ressursene du trenger for å nå målet? Er målet realistisk innenfor den tidsrammen du har satt deg? Hvis det er vanskelig å prioritere, spør en kollega om hva de mener du har størst forbedringspotensialet på. Personlig har jeg erfart at å involvere andre ikke bare gir mer innsikt, men at det også har andre fordeler som leder til neste punkt.

  2. Feedback

    Ring en venn! Det viktigste du kan gjøre som leder er å utnytte miljøet rundt deg. Hvorfor ikke be en kollega, en kunde eller samarbeidsparter om tilbakemelding på det du trener på. Det er flere fordeler ved å la andre ta del i din hverdagstrening. Det er motiverende fordi du får konkrete tilbakemeldinger og råd. Andre vil også ofte sette pris på å bli spurt. Å vise ydmykhet på at du trener på å bli bedre som leder og at du er bevisst dine svakheter, vil ofte resulterer i en bedre og ærligere relasjon. Hvis for eksempel man trener på å bli bedre til å presentere, ring en deltager etter presentasjonen og still konkrete spørsmål om hvordan presentasjonen ble oppfattet. Hvordan var kroppsspråket og toneleie? Opplevdes innholdet som engasjerende? Hadde jeg god blikkontakt eller opplevdes jeg nervøs? Jeg lener meg ofte på nettverket mitt og er overbevist om at de har hjulpet meg til å bli en bedre lederutvikler.

  3.  Fiks

    Etter at du har funnet ut hva du skal trene på og fått feedback er det på tide å gjøre nødvendige justeringer. La endringen bli en del av hverdagen og av lederegenskapene dine. Det er fort gjort å falle tilbake i gamle vaner, men hvis man støtter opp med struktur, rutiner og et godt nettverk, kan endringen bli varig. Det er ikke lett å forandre adferd, så ikke vær for hard mot deg selv. Som i historien om Benjamin Franklin, er bevissthet nøkkelen til suksess. Du er derfor allerede halvveis til målet.

Lead on screen

Markedsrapport 23