Bli en bedre leder – les bøker om ledelse – FRONT Leadership

En etterlengtet ferie er rett rundt hjørnet, og endelig har vi tid til å senke skuldrene og lade batteriene. Sommeren er også en fin tid for refleksjon og kan være en perfekt anledning til å dykke ned i litteraturens verden 

Daglig leder i FRONT Leadership,  Mats Kristensens, lederutviklerne Hildegunn Danielsen og Camilla Sommerfeldt Bentzen gir deg her sine favorittbøker om ledelse som kan hjelpe deg på vei til å bli en enda bedre leder. 

Bøkene de har valgt ut er tre veldig ulike bøker, som de tror mange vil ha både glede og nytte av. De anbefaler en fagbok, en fabel, og en historie fra virkeligheten. Fellesnevneren er at de alle omhandler ledelse, men på hver sin unike måte, og med forskjellig innfallsvinkel.  

Suveren på jobb

– av Morten T. Hansen

Anbefalt av Mats Kristensen

Beskrivelse av boken 

Nøkkelen til suksess er ikke å jobbe hardere. Det handler om å jobbe smartere. I denne boken avkrefter Morten T. Hansen myten om at stadig økt innsats også gir bedre resultater. Gjennom inspirerende historier gir han deg syv praktiske råd for hvordan du får mest mulig ut av arbeidsdagen din. Du møter en forretningskvinne som økte lønnsomheten ved å si nei til nye kunder, en skoleleder som fikk skolen på rett kjøl etter svake resultater og en sushikokk i Tokyo, som med svært enkle midler har fått tre stjerner i Michelin-guiden. 

Bokcover: Suveren på jobben

 Godt fundert og konkret

Boken har forskningsmessig belegg. Her er det verken synsing eller tilfeldige tanker, men konkrete råd til deg som vil bli suveren jobb. Det er den beste boken Mats har lest om selvledelse, og den har et godt perspektiv som er satt i jobbkontekst. Han trekker frem en fin huskeregel: “do less, then obsess”.  

Jeg tror vi har mye å lære av det. Hvordan kan man få prioritert tiden sin bedre og dermed gjøre det man er engasjert i sinnsykt bra. Da slipper man å gjøre ting på nytt fordi det ikke ble bra nok. Vi kan nok alle spare tid ved å tenke på den måten, sier Mats Kristensen.  

Hvem bør lese den? 

Alle som ønsker å bli suverene på jobben. Boken passer for dem som har ambisjoner og som vil utrette noe, uavhengig av yrke. Så lenge du har et ønske om å bli virkelig god, så har du mye å hente fra denne boken.  

Mats sitt personlige tips til å jobbe smartere

Boken handler om å jobbe smart, den som klarer å fokusere energien sin på det som til enhver tid er viktigst, har mye å tjene på det.  

Energi kan være penger eller tid. Det man investerer. Klarer man å få god kvalitet ved å bruke minst mulig energi- det er smart i min bok, sier han. 

 

Our Iceberg is Melting: Changing and Succeeding Under Any Conditions

– av John Kotter 

Anbefalt av Hildegunn Danielsen

Beskrivelse av boken 

Dette er en historie om å gjøre det bra under stress og usikkerheten ved brå endring. Handlingen finner sted på et isfjell nær kysten av Antarktis, der en gruppe keiserpingviner lever, akkurat som de har gjort i mange, mange år. Pingvinene kjenner ikke til noe annet liv enn det livet de har på isfjellet. Så oppdager en nysgjerrig fugl et potensielt ødeleggende problem som truer hjemmet deres – og nesten ingen lytter til ham.

Bokcover: Our iceberg is melting

Karakterene i historien beskriver personligheter du sannsynligvis kjenner igjen fra din egen organisasjon, inkludert deg selv. Den tar opp motstand mot endring, heroisk handling, tilsynelatende uoppnåelige hindringer og smarte taktikker for å håndtere disse hindringene.  

Underholdende tankevekker  

Denne boka ble foreslått Hildegunn Danielsen, en av FRONT Leadership sine lederutviklereSelve historien om pingvinene er underholdene, og samtidig kan man dra mange paralleller til hverdagens organisasjonsliv. Isfjellet har en organisasjonsstruktur og et hierarki som er bygget opp på samme måte som i vårt eget arbeidsliv. John Kotter har både forsket på, og skrevet mange bøker om endringsledelse, og med denne fabelen klarer han på illustrativt og metaforisk vis å forklare noe av dynamikken i endringsprosesser.  

Når du er ekspert, og ser noe som er viktig for toppledelsen å vite, så må du ha mot og energi nok til å ta det opp. Spill ekspertrollen din fullt ut, uansett hvilken bransje du er i. Mange brenner inne med informasjon i frykt for å si fra, og det kan resultere i tragiske utfall, sier Mats.  

Hvem bør lese den? 

Denne boken treffer bredt, og mange kan lese den. Alle som er opptatt av endringer i organisasjoner og endringsledelse vil synes den er spennende. Selve historien i seg selv er veldig underholdene, og endring er jo noe de fleste har et forhold til.  

Mats sitt personlige tips til endringsledelse 

Involvering av ansatte er alltid lurt. Det eierskapet og den tilliten man får ved å involvere andre er verdt utrolig mye. 

“If you want to walk fast, walk alone, if you want to walk far, walk together”.  

Hvis alle får spørsmålet, “hva synes du”, da kommer man langt, sier Mats.  

Ønsker du å lese mer om endringsledelse? Les også «Alle snakker om endringsledelse»

Scott And Amundsen – The Last Place on Earth

– av Roland Huntford 

Anbefalt av Camilla Sommerfeldt Bentzen

Beskrivelse av boken 

I denne doble biografien studerer den prisbelønte forfatteren Roland Huntford hver eneste detalj av Robert Scott og Roald Amundsens store kappløp til Sydpolen. Scott, som dør sammen med fire av sine menn på tilbaketuren, ble Storbritannias elskede fiasko. Amundsen, som ikke bare slo Scott til Sydpolen, men kom tilbake i live, ble stort sett glemt. Denne beskrivelsen av kappløpet er en gripende historie som fanger opp de drivende ambisjonene som gjaldt på den tiden, og de komplekse mennene som gjennomførte dem.  

Bokcover: Scott and Amundsen

Belyser ulike egenskaper hos ledere 

Denne boka ble fremmet av Camilla Bentzen, en annen lederutvikler i FRONT Leadership. I denne historien kan man trekke interessante paralleller til funksjonell og dysfunksjonell ledelse i dagens samfunn. Kanskje særlig med tanke på autoritær kontra demokratisk lederskap. Her ser man Amundsen som en transformasjonsleder som er visjonær. Scott på sin side beskrives som en transaksjonsleder som er detaljorientert. De er to veldig ulike lederkarakterer. 

Amundsen beskrives som en disiplinert, nitidig og standhaftig leder, både når det gjelder planleggingen av turen, testing av utstyr og alle forberedelsene. Men også når det kommer til selve gjennomføringen. Han setter seg et mål om “20 mile march” hver dag, og det gjennomfører han på både gode og dårlige dager.  

Hvem bør lese den? 

De som ønsker å bli kjent med historien til Amundsen og Scott, og forstå mer av hva som egentlig skjedde. Her er det en interessant historie fra virkeligheten der man kan dra veldig mange paralleller over til dagens samfunn og dagens lederskap.   

Mats sitt personlige tips til lederskap 

Amundsen jobbet mot “the overall greater good”. Fellesskapet sto i fokus. Scott hadde derimot mer fokus på seg selv og hva han skulle oppnå, som enkeltperson.  

Jeg tenker at det å være forutsigbar, omtenksom og lydhør som leder er gode egenskaper.  

Les også «Lederskap på toppen av agendaen i AFRY

Lær av landets mest erfarne HR-dirketører ved å laste ned HR-intervjuet

Markedsrapport 23