Ordet bærekraft kan fort bli et buzzord eller en floskel i bedriften. Ønsker du å gå fra ord til handling? Ønsker du å utgjøre en forskjell? Ønsker du å gjøre noe som virkelig betyr noe? 

En studie fra NHH i januar 2021 viser at bedrifter som satser på bærekraft vil få flere nye kunder og økt lojalitet fra eksisterende kunder. Å ta et tydelig samfunnsansvar vil altså være lønnsomt for deg og bedriften din. 

Hvordan blir bærekraft lønnsomt?

De kommende generasjonene er opptatt av bærekraft, og vil ha større forventninger til arbeidsplassen sin, og at den drives på en bærekraftig måte. Ved å ta et større ansvar for verden vil bedriften din fremstå attraktiv for jobbsøkere. Omdømmet styrkes. Du vil også fremstå attraktiv for kunder, investorer og samarbeidspartnere, og sjansen til å få tilslag på offentlig anbud økes.

Ikke minst vil det skape engasjement, motivasjon og stolthet internt i bedriften, som igjen vil bidra til lojale medarbeidere. I en tid med hyppig utskifting på arbeidsplasser bør dette prioriteres. Men bedriftens handlinger må gjenspeile bærekraftsløftene de gir, ellers mister de troverdighet internt og eksternt.

«Bærekraft må i tillegg til å være det etisk og moralsk korrekte perspektivet være økonomisk lønnsomt. Det må tilpasses forretningsmodellen i virksomheten og kunne regnes hjem. Ellers blir det fort rene festtaler og grønnvasking».

Knut Arild Fjeldvik Evensen
Styreleder FRONT Leadership & Bærekraftsertifisert

Bærekraftstrategi – hvordan går du i gang?

9 av 10 bedrifter sier at bærekraft er viktig, og at de har det på agendaen. Men det må også lønne seg økonomisk, ellers vil bærekraft tape for profitt. Bærekraft og samfunnsansvar må forankres i styret, og knyttes opp mot forretningsmålene og strategien til bedriften. På den måten skapes det et indirekte bærekraftsfokus.

 1. Gjør en analyse av situasjonen deres, kartlegg verdikjeden og se på hvordan deres tjenester og produkter påvirker verden. Hvor er risikoen størst dersom bærekraft ikke etterleves, og hva er mulige konsekvenser av dette?
 2. Velg de bærekraftsmålene som er riktige for deres bedrift, sett i lys av analysen. Sett dere noen klare strategiske mål et stykke fram i tid. La engasjerte ansatte delta i arbeidet.
 3. Definer tiltak under hvert av målene som dere skal jobbe med.
 4. Inviter engasjerte medarbeidere til workshop og kartlegg aktivitetene dere skal utføre som er knyttet opp mot målene.
 5. Legg en plan for hvordan strategien og tilhørende tiltak skal måles og rapporteres.
 6. Og husk: Gjør rent i eget hus. Kan dere minimere avfallet, forbedre energibruken deres, bruke grønn transport  eller ha flere digitale møter? Tenk sirkulær økonomi. Kan det være aktuelt med miljøsertifisering?

Langvarige verdivalg vil være verdiskapende for bedriften

Som leder må du tørre å ta noen langsiktige og viktige verdivalg. Involverer du de ansatte i bærekraftsarbeidet vil det bidra til å styrke den interne kulturen, og medarbeiderne vil føle at de gjør noe meningsfullt og verdiskapende. Hvordan kan du og din bedrift tenke nytt, finne gode konsepter og bidra inn i dugnaden? Tenk litt utenfor boksen og vær innovative.

Mange bedrifter har “giving-back” programmer der de bidrar til lokalsamfunnet og de ansatte får et bestemt antall timer de kan bruke på veldedighet.

Flere norske bedrifter tar i dag ansvar og anerkjenner rollen de har i samfunnet.

I 2021 ble Jernia kåret til årets bidrag innen merkevarebygging av Sustainable Index Norge, da de oppfordret kunder til å støtte lokale restauranter fremfor å kjøpe ny stekepanne til “onkel” til jul. På taket av PwC-bygget i Bjørvika summer 150 000 honningbier rundt tre bikuber, fordi hvis biene blir borte dør menneskene. Amesto tilbyr salesforce sertifisering, arbeidslivstrening og karriere til unge voksne som har falt utenfor samfunnet. Dere kan finne flere gode eksempler i boken Bærekraftig Business.

Husk at hjelpsomhet smitter. Fortell om det dere gjør både internt og eksternt, så vil det inspirere andre til å hjelpe. Når du involverer de ansatte i bærekraftsarbeidet vil de få nyttig erfaring, kompetanse og referanser. Og de blir positive ambassadører for bedriften din.

Bærekraftig ledelse er bærekraftig

Som leder har du muligheten til å forme arbeidsplassen og påvirke kulturen. Hvordan kan du bli en bærekraftig leder?

 • Bærekraftig ledelse krever en endring i tankegang og prioritet fra toppleder og styret.
 • Ta utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål, og still deg spørsmålet: Hvordan kan min bedrift tjene på å bidra til en mer rettferdig og bærekraftig verden?
 • Ta utgangspunkt i de bærekraftsmålene som er mest nærliggende bedriftens kjerneaktivitet, og hvor dere kan dra nytte av spisskompetansen i bedriften.
 • Omfavn bærekraft som en mulighet for gevinst og profitt, fremfor en forpliktelse eller en kostnad.
 • Involver de ansatte i bærekraftsstrategien og arbeidet knyttet til den. Involvering i å definere mål og tiltak, og regelmessig informasjon om resultater og gevinster vil gi engasjement, eierskap og stolthet.
 • Prioritér de tiltakene som gir størst effekt og som gir selskapet en verdi tilbake. Verdien kan måles i penger, men andre variabler som omdømme, kompetanse, referanser, oppdrag, kundetilfredshet, risikoreduksjon, stolthet, engasjement med mer, kan ha enda større verdi.
 • Sikre at det er en person som er ansvarlig for bærekraft i bedriften og at dere totalt sett sitter på tilstrekkelig kompetanse og de riktige holdningene

Hvordan jobber vi i FRONT Leadership med bærekraft?

Vi jobber aktivt med våre bærekraftsmål innen ulike områder:

 • Vi inkluderer bærekraft som et element i alle våre program. Vi mener at alle mennesker fortjener å ha en fantastisk leder, slik at de kan få realisert sitt fulle potensiale på en meningsfylt måte på jobben. Slik bidrar vi til økt bærekraft hver eneste dag.
 • Vi tilbyr gratis medlemskap i vårt eget lederutviklingsnettverk for alle bistandsorganisasjoner. Dette for å hjelpe med å heve lederkompetansen ute i felt hvor den kanskje trengs mest og øke effekten av hver bistandskrone. Dette øker verdiopplevelsen, engasjementet og lojaliteten til de betalende medlemmene, og samtidig gir det nettverket økt kompetanse og erfaring. Les: Nettverk med fokus på lederutvikling
 • Vi tilbyr et eget program i bistandsledelse for ledere i bistandsorganisasjoner, som knyttes til en prosentvis andel av total omsetning. Når omsetningen øker, så øker antall plasser på bistandsprogrammet og dette leder til at enkelte kunder velger oss fremfor konkurrenten. Dette leder i sin tur til flere plasser på bistandsprogrammet, og at vi får en vinn-vinn.
 • Lederutviklingsprogrammene våre er stort sett digitale slik at kursdeltakerne slipper å reise, og bedriften spares for reiseutgifter og miljøet spares for utslipp. Digitale kurs er tidsbesparende og deltakerne slipper å være borte fra familien og de ansatte.
 • Hovedkontoret vårt ligger ved sentralstasjonen Oslo, med tilgang til tog, t-bane og trikk, samt gangavstand til mange kunder og samarbeidspartnere.
 • Nyetablert et Smart-studio hvor vi kan ha store digitale konferanser og uante muligheter for digital formidling.

Kilder:
Bærekraftig business, av Maria Peltokangas, Runar Heggen og Tone Lise Forbergskog
United Nations Global Compact
PwC

New call-to-action