I et hav av HR- og ledernettverk, er det færre nettverk av og for lederutviklere. Lederutvikling står høyest på agendaen når medlemmene i Norges største og mest erfarne lederutviklingsnettverk møtes. Her er det representanter fra selskaper i alle bransjer med spesielt ansvar for lederutvikling i egen virksomhet, og som har glødende interesse og entusiasme for fagområdet.

Lære av og med andre

Line Isegran, seniorrådgiver i HR avdelingen til Kirkens Nødhjelp, er en av mer en 30 medlemmer av nettverket. I siste samling delte hun erfaringer med å utvikle og implementere et lederutviklingsprogram for 120 ledere fra ulike kulturer fordelt over mer enn 25 land. Det var nettopp oppstarten av dette prosjektet som var grunnen til at hun meldte seg inn i lederutviklingsnettverket.

Det å lære fra andre og høre andres erfaringer stod høyt på agendaen min når jeg skulle ta fatt på nye oppgaver i Kirkens Nødhjelp.

– Jeg var ivrig etter å høre hvordan andre organisasjoner jobbet med lederutvikling. Mange jeg snakket med hadde tenkt en del, men ikke gjennomført så mye. Så ble jeg kjent med FRONT Leadership og medlemmer av lederutviklingsnettverket. Der møtte jeg folk fra mange ulike organisasjoner som hadde tenkt mye, testet mye og gjennomført enda mer.

Plutselig hadde jeg tilgang til folk med lang erfaring som også var villig til å dele. Det betydde mye for meg. Jeg kunne teste ut tanker jeg allerede hadde og bli inspirert og utfordret til å tenke nye. Det gjorde at jeg med større trygghet kunne presentere mitt forslag til lederutviklingsprogram for toppledelsen i Kirkens Nødhjelp, sier Isegran.

Nettverk for lederutvikling

Line Isegran

Seniorrådgiver HR
Kirkens Nødhjelp

En lederutvikler kan ofte føle seg ensom når man skal forberede, gjennomføre og evaluere lederutvikling for egen virksomhet. Det kan derfor være nyttig å være med i et nettverk av lederutviklere utenfor organisasjonen der man kan få uavhengig rådgivning og spare tid og ressurser ved å lære av og med andre. I dette lederutviklingsnettverket deler du kunnskap og får sparring i et fortrolig nettverk for virksomheter som ikke konkurrerer med hverandre.

Det er motiverende, inspirerende og lærerikt å møte så mange som jobber med det samme som meg selv.

-Jeg har valgt å være frimodig, spørre om ting jeg lurer på, invitere meg selv litt rundt (og det kan jeg gjøre enda mer av) for å få det meste ut av nettverket. Det er mye erfaring samlet på et sted i dette nettverket. Jeg skal bli flinkere til å benytte meg enda mer av det, forsetter Isegran.

Viktigheten av lederutvikling

Lederutviklingsnettverket ble startet av FRONT Leadership i 2019 for å skape en arena hvor lederutviklere kan bygge relasjoner og utveksle kompetanse og erfaring.

 

FRONT sin visjon er at «Alle fortjener en fantastisk leder», og «alle» er ganske mange. Det er 209.000 ledere bare i Norge, og per i dag klarer ikke vi å gjøre alle disse «fantastiske» helt alene.

 

Gjennom dette nettverket bidrar vi derfor til å spre lederutviklingskompetanse på tvers av virksomheter og geografier, og gir medlemmene bedre forutsetninger til å hjelpe ledere internt til å utvikle seg. Vi er overbesvist om at lederutviklingskompetanse blir enda viktigere i årene som kommer. Som en del av vårt sammfunnsansvar ønsker vi derfor nå velkommen veldedige organisasjoner kostanadsfritt, sier Mats Kristensen, managing partner og lederutvikler i FRONT Leadership.

Nettverket arrangerer fem samlinger i året. I hver samling får deltagerne tre timer med faglig utvikling, inspirasjon og nye relasjoner. Samlingene består av en blanding av faglige innlegg fra ressurspersoner, deling av suksesshistorier fra gruppen, casearbeid rundt relevante problemstillinger, fagdiskusjoner og deling av nyttige verktøy, råd og tips. Neste samling er 25. mars 2022. 

 

Bli med i nettverk for lederutviklere