Skal du snekre et hus eller være ansvarlig for ledelse i en avdeling trenger du tilpassede verktøy for å kunne lykkes i jobben. 

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7Skrevet av: Hege Susanne Rognlien

Ledelse er et fag på lik linje med andre fagdisipliner. Det innehar formål, praksis og metodikk. Basert på erfaring, forskning og testing av ulike metoder, har det gjennom årenes løp blitt utviklet gode og velfungerende ledelsesverktøy, som bør læres og tas i bruk når man skal utføre ledelse.

Det er ikke uvanlig at svært kompetente, flinke fagfolk på et tidspunkt i sin karriere blir spurt om å få ansvar for ledelse. Men akkurat som en glimrende snekker ikke er kvalifisert til å legge inn vannrør eller montere sikringsskap, så vil ikke fagekspertene nødvendigvis være kvalifisert til å lede fagavdelingen. Dette vil ofte forutsette faglig påfyll eller fornyet kunnskap om ledelse.

De første 90 dagene er avgjørende for suksess

Michael Watkins bok «First 90 Days» beskriver utfordringen svært presist. Mange ledere er verken bevisst på, eller trener for å gjennomføre en lederskifteprosess. Det betyr at mange nye ledere står uten de riktige verktøyene for å lykkes med sine nye oppgaver.

En organisasjon som bytter leder setter ikke drift, prosjekter eller andre oppgaver på vent mens en ny leder rekker å orientere seg, og bli kjent med bedriften. En ny leder, uavhengig om du er leder for første gang eller opplever en endring i lederrollen, må være leder fra dag én.

Det betyr at det er en rekke nye mennesker, relasjoner, roller, uavklarte grenseoppganger, konflikter og arenaer som lederen må forholde seg til fra første dag på jobb. Hvor lang tid det tar før man er oppe og står, omtales ofte som «Break even point», dvs punktet der verdien man skaper, er lik verdien man forbruker (se figur).

Les også: Slik sikrer du at ledergruppen er velfungerende og effektiv.

ledelse

Riktig verktøy og god metodikk for å oppnå god ledelse

Mats Kristensen, daglig leder i Front Leadership, har lenge sett at mange ledere ikke er utstyrt med riktige verktøy til å utføre jobben de har blitt ansatt for å gjøre. Han legger vekt på at den første tiden som ny leder er helt avgjørende for senere suksess.

Man får ikke en ny sjanse til å gjøre et godt første inntrykk. Derfor er den første tiden som ny leder helt avgjørende for din senere suksess. Hvordan dine ansatte oppfatter deg, og hvilket inntrykk de sitter igjen med om dine lederegenskaper, vil de ta med seg inn i fremtidig arbeid. Trøsten er at det finnes god metodikk for å løse mange av disse utfordringene, og mye av dette kan læres gjennom en systematisk tilnærming.

digital lederutvikling

Onboarding program i ledelse

Programmet legger vekt på forberedelser, forventningsavklaring, mobilisering for læring, nettverksbygging og taktisk tilnærming til ny rolle. Deltakelse i onboarding programmet bør derfor være tettest mulig på oppstart i ny rolle.

Et slikt program gjennomføres stort sett i den enkeltes leders arbeidshverdag, som gjør treningen effektiv og verdifull både for den enkelte leder og organisasjonen, i tillegg bidrar det til å bygge nettverk og mulighet til å samarbeide med andre ledere i samme situasjon.

Ved en effektiv trening i oppstartsfasen, vil man komme til «Break even point» 2-3 måneder raskere enn uten trening. Vi anbefaler derfor å investere i et digitalt onboarding program slik at nye ledere blir utstyrt med best mulige verktøy for å lykkes.

CTA Gratis Veilder liggende