HR-intervjuet: Hva har vi lært?

FRONT Leadership har over flere år intervjuet HR-direktører i Norges fremste virksomheter. I en tid preget av usikkerhet, har disse menneskene stått i første rekke og tatt utfordringer på strak arm. Det er mange fellestrekk i hvordan noen av de dyktigste menneskene innen HR-faget håndterer ulike oppgaver. Det de har til felles er blant annet at de ser mulighetsrommet og utviklingspotensialet både når det gjelder sine egne virksomheter og seg selv. I intervjuene deler HR-toppene tanker, erfaringer og ambisjoner rundt prioriteringer og egen kompetanseutvikling. Her er det viktigste vi har lært til nå:

 1. Viktigheten av gode ledere og arbeidsplasser
  Anne Lorgen Riise er konserndirektør for HR i Mowi ASA. Hun forteller at de siste årene har vist betydningen av arbeidsplassen, og hvor sterkt og viktig det sosiale fellesskapet på jobb er for folk. De som har vært på hjemmekontor har savnet kollegaer, og de som har vært på jobb har savnet de som ikke har fått være der. Gro Hatleskog, konserndirektør med ansvar for områdene HR, Compliance, Supply Chain og IT i Beerenberg, er enig og ønsket å trekke frem betydningen en leder har for den enkelte og hvor viktig den enkeltes utøvelse av ledelse er for å skape gode forretningsmessige resultater, og et arbeidsmiljø preget av utvikling og glede.

  Å sikre at hele potensialet i organisasjonen blir utnyttet var også en viktig tematikk. Lene Trollnes, tidligere konserndirektør for People & Global Functions i Yara, var overbevist om at dersom man klarer å utløse potensialet i mangfoldet og koble det til læring, innovasjon og effektivitet så vil virksomheter både få bedre finansielle resultater, bedre trivsel og være bedre rustet til å møte en verden i kontinuerlig endring.

  Felles for alle HR-direktørene FRONT har snakket med, er at de ønsker at virksomheten skal være en god arbeidsplass. Vi bruker mye tid på jobben gjennom et liv, og ett godt, sosialt og inkluderende arbeidsmiljø er viktigere enn noen gang.

  Les også: Kontinuerlig læring med Mowi

 2. Kompetanseutvikling
  Kompetanseutvikling kom opp i samtlige intervjuer. Et viktig tema som favner det å tilføre ny kunnskap og å utvikle eksisterende kunnskap, sammen som virksomhet og for den enkelte ansatte.

  En grunnleggende forutsetning for å lykkes med dette er å anerkjenne at glasset alltid er halvfullt, ifølge Trond Vinje, Chief Human Resources Officer i TietoEVRY. Han mener at HR naturlig nok skal legge strategiske prioriteringer og retninger, men også sørge for en infrastruktur for utvikling for den enkelte. Her er det viktige å skape gode læringsarenaer i de ulike prosjektene og teamene, og å arbeide for en stor intern mobilitet. Utvikling skjer ofte utenfor komfortsonen, og eksponering av ulike oppgaver kombinert med en god tilbakemeldingskultur gir over tid god læring og utvikling.

  Å gå foran som gode rollemodeller var noe alle var opptatt av. EVP and Chief People & Sustainability Officer i Telenor, Cecilie Blydt Heuch, kom i den forbindelse med et godt poeng. Hun forteller at det ikke nytter å utfordre de ansatte til å videreutvikle sin egen kompetanse uten å gjennomføre selv. Nettopp derfor er hun opptatt av å levere på de målsetningene virksomheten har satt seg knyttet til kompetanseutvikling på lik linje som alle andre.

  Kompetanseutviklingen skjer heller ikke bare internt i selskapet, det er flere av HR-direktørene som også var med i eksterne HR-nettverk hvor de får sparringspartnere som jobber med lignende utfordringer som seg selv. Dette ble beskrevet som en nødvendig investering i tid, ikke minst for å fange opp trender og konkrete erfaringer fra andre bedrifter.

  Les om hverdagsheltene i Elkjøp

 3. Ambisjoner
  Å ha høye ambisjoner på vegne av virksomheten og seg selv karakteriserer alle de vi har intervjuet.

  Benedicte Teigen Gude, Senior Vice President HR and Communications i Wilhelmsen, poengterte at prinsippene for god ledelse er anvendbare på mange områder i livet. For henne, handler det om å sette seg noen ambisjoner og lykkes med å nå dem. Personlig har hun brukt forretningsverdier og lederforventninger aktivt i sin hobby. Det å sette seg høye ambisjoner og sette sammen det beste teamet for å nå den ambisjonen er helt essensielt. Samtidig må man jobbe med at alle forstår hva som kreves av dem og er trygge på sine roller og sitt ansvar. For å nå toppen av verdens høyeste fjell anvendte hun alle disse punktene, som hun også bruker aktivt på jobb. Uten et sterkt og motivert team ville for eksempel ambisjonen om å være det første norske ekteparet (og et av få i verden) som har klatret the seven summits (de høyeste fjellene på de syv kontinentene) og samtidig ha gått til både Syd- og Nordpolen, bare være en ambisjon.

La deg inspirere, last ned HR-intervjuet her!