Oljebransjen velger digital ledertrening

I en bransje hvor både personell og arbeidsplasser er i bevegelse over store landområder, har man nå fått øynene opp for digital ledertrening.

– Oljenæringen er et glimrende eksempel på en bransje som nå virkelig har fått øynene opp for å trene sine ledere digitalt. De ser verdien i at deres ledere kan få treningsopplegg som tar hensyn til både ulike skift, geografi, roller og tid til rådighet, samt mulighet til å trene der de skal bruke det de har lært, i arbeidshverdagen, forteller Mats Kristensen, daglig leder i FRONT Leadership.

Covid-19 har gjort at stadig flere har kommet over på digitale plattformer og blitt ganske komfortable med det. Noen har erfart at ikke alle ting er enklere eller bedre å gjøre på nett, men flere har også hatt sterke positive erfaringer og oppdaget nye mer hensynsfulle og effektive måter å drive sin virksomhet på.

FRONT Leadership har drevet med digital ledertrening siden oppstarten i 2015. De har med utgangspunkt i forskning utviklet en effektiv metode for å tilby læring når lederen trenger det, på jobb og i jobb. Ledelse er en praktisk ferdighet hvor man oppnår mestring gjennom øvelse og trening.

Last ned: Hvordan trene for å bli en bedre leder, vi gir deg 10 punkter for effektiv lederutvikling.

Plattform som skapt for vår bransje

Odfjell Drilling AS er ett av selskapene som har valgt å gjøre sin ledertrening digital.

– Ledertrening er helt essensiell i vår bransje. Når man jobber med flyterigger og plattformer er store deler av virksomheten i konstant bevegelse. Både folk og arbeidsplasser flytter på seg. Det stiller helt egne krav til lederprogrammer, forteller Holly Reneé Røkenes, VP HR Center of Excellence i Odfjell Drilling.

Tradisjonell ledertrening legger beslag på mye av den ansattes fritid, i tillegg til den ekstra reisekostnaden. Ledertrening har dermed vært krevende å tilby og tilrettelegge for offshore ledere. Selskapet har lenge satset på eLearning, men ikke før nå har de funnet et format som passet for ledertrening der dialog og relasjonsbygging også skal ivaretas.

– Vi valgte FRONT Leadership før verden stengte ned fra COVID-19. Timingen var utrolig bra. Det var viktig for oss at våre ledere kunne undervises i egen stue, og gå tilbake på jobb for å teste læring i praksis. Vi var foran vår tid, men jeg må også si at det var maks flaks at vi valgte denne løsningen. Å samle grupper under ett tak har sin plass i ledertrening og er fremdeles ønskelig, men det gir mange andre fordeler å benytte digitalt klasserom, avslutter Røkenes.

Unik erfaringsutveksling

Bilfinger industrier var en av de første selskapene i oljesektoren som startet med digital ledertrening. De startet opp høsten 2018, med en pilot som var skreddersydd for deres behov, nemlig å skape en enhetlig ledelse på tvers av lokasjoner.

– Vi har gjennomført flere runder med grundig evaluering etter våre treningsklasser, og funnet frem til de løsningene som har passet oss best. Det er også en av fordelen med digital ledertrening og metoden til Leadership Weekly, forteller Rune Erland, HR-direktør i Bilfinger.

– Bilfinger er et stort selskap og våre ledere ser hverandre sjeldent. Men etter at vi innførte digitale treningsarenaer kan hver enkelt leder gå ut å praktisere direkte etter endt modul. De tar også med seg det de har lært og erfart tilbake til neste møte. På den måten får vi en unik erfaringsutveksling på tvers av lokasjoner og roller, men også på tvers av alder og ansiennitet i selskapet, fortsetter Erland.

Sparer både tid og miljøet

– Vi jobber i en sektor hvor det er mange som er veldig operative og jobber hands-on. Våre folk sitter ikke nødvendigvis foran en PC i sin arbeidshverdag, så det er klart at vi var bevisst på at det kunne være en barriere å gå over til en heldigital ledertrening. Men erfaringen har vist at barrieren har vært begrenset, og når man har fått testet det ut har det heller ført til en større trygghet i bruk av digitale verktøy generelt, forteller Erland.

Våre ansatte er geografisk spredt, og reduksjon i reiseaktivitet sparer både miljøet og tid vekk fra jobb og famille. Å legge om til digital ledertrening har rett og slett vært en vinn-vinn. Det er som skapt for vår bransje, avslutter Rune Erlandsen i Bilfinger.

 
Markedsrapport 23