Lederutviklingsprogram

Vi er overbevist om at ledere kan trenes og utvikles til å bli bedre ledere, og at det først og fremst er innsatsen vi legger ned som teller.

Alle våre lederutviklingsprogram er godt forankret i det nyere forskning viser må til for at lederutvikling skal virke, og alt av faglig innhold og metodiske tilnærminger er basert på lang erfaring og anerkjent forskning.

Sammen med vår egen metode gjør dette oss unike blant tilbydere av lederutvikling.

Våre program har målbare resultater som viser effekten av deltakernes omsetning av teori til praksis, gjennom en jevnlig avstemming med de som opplever og erfarer deltakernes utøvelse av ledelse.

Åpne programmer

I våre åpne program går du sammen med andre ledere som er i tilsvarende stilling som deg selv. Vi har program for leder på ulike nivåer og med ulik fartstid.

Våre programmer

Slik jobber vi

Front Wheel

Hvorfor FRONT?

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på siden for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

settings 1

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Live Leer

«Det perfekte program for travle linjeledere».

Live Leer, Head of Leadership & Learning i Storebrand

PostNord

«Lederne hadde tidligere et fokus på det tekniske i jobben som skulle gjøres, mens de i dag legger langt mer vekt på å skape utvikling gjennom andre, basert på tillit og relasjoner i teamet. En utvikling jeg er stolt av!».

Henrik Sandberg, Opplæring- og utviklingssjef i PostNord

Rune Erland

«Veldig fornøyd over endelig å ha funnet løsningen på lederutvikling»

Rune Erland, HR-direktør i Bilfinger Industrier

SATS

«Ledermuskelen må trenes kontinuerlig som andre muskler, så dette programmet passer oss perfekt!».

Anniken Mørch Fischer, Nordic People Development Manager i SATS