Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

LOKASJON
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

PROGRAMLENGDE
12 måneder

Pris

PRIS 
39. 000,-

Om lederprogrammet Ny som leder

Dette programmet er for deg som ved oppstart har mindre enn tre års erfaring som leder, og som ønsker å bli en mer effektiv leder. Du har lykkes meget godt som fagspesialist i tidligere roller, og har nå fått ansvar for flere ansattes leveranser og utvikling. Mens jobben frem til nå har dreiet seg om hvordan du selv best kan lykkes, så er fokuset nå på hvordan dine ansatte best kan lykkes.

I rollen som leder er det helt andre krav og forventninger til deg, enn det var i rollen som fagspesialist. Dette programmet vil gi den den kunnskapen og de ferdighetene du trenger i en krevende lederhverdag fremover. Videre hjelper vi deg med å anvende ny kompetanse i en praktisk hverdag med konkrete verktøy og prosesser som kan anvendes fortløpende. Programmet er integrert i arbeidshverdagen din slik at du får umiddelbar nytte og verdi. 

Du er gjerne nysgjerrig og har en glødende interesse for å få teamet ditt til å blomstre og levere sammen på krevende resultater. Dette er programmet for deg som trenger struktur på lederskapet for å bli den fantastiske lederen som medarbeiderne dine fortjener. Du bli den lederen som klarer å se, høre og anerkjenne andre, og som klarer å få andre til å ville mer, prøve hardere og prestere bedre enn hva de ville gjort uten deg.

Du vil gå i en klasse med 10-11 andre ledere med tilsvarende erfaring og rolle som deg, som vil gi deg masse inspirasjon og læring underveis. Dette blir også et kraftfullt nettverk du kan spille på lenge etter at programmet et over. Et knippe med pålitelige rådgivere som du kan gå til med de vanskeligste lederutfordringer – de du ikke kan gå til meg verken egen leder, egne ansatte eller noen andre.

Fordeler og verdi du får med dette programmet

 • Rask effekt som viser seg i praktisk lederskap og ditt eget lederengasjement
 • Forståelse for hva som forventes- og verktøyene du trenger i lederrollen
 • Trygghet til å kunne håndtere typiske og krevende situasjoner
 • Nettverket og relasjonene med andre ledere du kan spille på
 • Evnen til kontinuerlig utvikling som leder – også etter programmet
 • Muligheten til å være den lederen som både eierne og medarbeiderne drømmer om
Riktige grep for å sikre suksess

Dette programmet gir deg økt kunnskap og verdifull ledertrening slik at du blir i stand til å ta de riktige grepene for å sikre suksess for din virksomhet. Lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger og trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk økt produktiviteten eller blitt forfremmet etter kort tid.

Gjennom programmet får du raskt et solid nettverk med andre ledere å støtte deg til. Klassene på 10-12 personer består av ledere i liknende situasjon, fra ulike virksomheter.

Programmet foregår som en integrert del av din arbeidshverdag, det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Liksom i toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg – sammen med andre, for å holde toppformen ved like. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked. God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Lederprogrammets faglig innhold

Det faglige innholdet tar utgangspunkt i utviklingsorientert lederskap som er utgangspunkt i tredelingen som Gary Yukl (2019) beskriver. Hans endrings-, oppgave og relasjonsorientering gir et helhetsbilde av moderne ledelse. Her vektlegger vi relasjonsorienteringen, da denne er mest omfattende, men alle orienteringene er viktig for å være en effektiv leder. I programmet får du innføring i disse orienteringene, og en god forståelse for den konkrete lederatferd du med fordel demonstrere overfor de du leder.

Det sentrale i oppgaveorientert ledelse vil være at du sikrer at medarbeiderne har en god forståelse for arbeidsoppgavene, hvilke ressurser som vil være nødvendig for å fullføre arbeidet, klargjøre hvem som har ansvar for hva, mm. Relasjonsorientering omfatter å oppmuntre medarbeiderne, anerkjenne medarbeiderne, konsultere medarbeiderne i viktige saker, legge til rette for medarbeidernes videre utvikling mm. Endringsorientering omfatter å foreslå nye ideer, ha et langtidsperspektiv på arbeidet, følge med på konkurrentenes arbeid, presentere en klar visjon mm. (Martinsen, 2019)

Vi har lang erfaring med dette forskningsbaserte programmet – og flere tusen ledere har så langt vært gjennom. Stadig evaluering og forbedring har ledet til dette programmet som du nå også kan delta på. Erfaring viser at tidligere deltakerne opplever en signifikant fremgang i praktisk lederskap, slik dette oppleves av deltakernes rapporterende(!). Sammen sikrer vi at du også lykkes og at du blir en enda mer effektiv leder.

Temaer i fokus

Dette er temaene vi har på de åtte læringssyklusene gjennom dette 12 måneders programmet, som samlet sett gir deg en meget omfattende utviklingspakke.

 1. Lærende tankesett og disiplinert læring i jobben
 2. Prioritering og målfastsettelse for deg selv og andre
 3. Tidsstyring, møteledelse og delegering
 4. Coaching av fagspesialister
 5. Omsorg og støtte til andre
 6. Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 7. Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 8. Beslutningstaging og planlagt oppfølging

Fremgangsmåte og gjennomføring

Programmet er bygd opp slik at du gradvis får større og større utbytte, da du fortløpende blir introdusert for verktøy som setter stadig større fart på din utvikling som leder. Du får et moment du kan dra nytte av også etter programmet, og gjøre din utvikling til et fortrinn resten av karrieren.

Både ledelse og læring er krevende, men vår erfaring og vårt program hjelper deg med å håndtere dette selv i en krevende hverdag. Med en forskningsbasert og strukturert metode gjør vi det enkelt å komme i gang med «tidlige seire», som gir deg motivasjon og energi til å løfte lederskapet til høyder du vanskelig kan forestille deg, nå før du starter på programmet.

Metoden du kan delta på er bygget på fire enkle prinsipper for praktisk gjennomføring:

Ledelse er et praktisk fag, og lik som svømming og sykling, så læres ledelse best mens ledelse utøves. Hele 70% av læringen på dette programmet kommer fra praksis og påfølgende refleksjon

(70/20/10 figur)

 

 

 

Læring skjer best i små doser atskilt i tid, lik som når vi drikker vann, så er det bedre å bruke vannglass enn vannslange. Læring må kunne absorberes og fordøyes før du er klar for påfyll med mer. En markedsledende mobil lærings App fungerer som en løpende veiviser som hjelper deg med å navigere og prioritere lederskap og læring fra uke til uke.

Læring av ledelse trenger en løpende styring av kursen. Derfor setter vi dette i en hensiktsmessig struktur, slik at din egen leder, dine egne kolleger og dine egne medarbeidere får mulighet til å hjelpe deg på en effektiv måte. Noe skjer anonymt og teknologisk, mens noe skjer åpent og ansikt til ansikt.

Vårt program ledes av en aktiv programleder, som er lidenskapelig opptatt av din utvikling. Denne er en rollemodell ift det lederskapet vi forfekter og vil søke å hjelpe deg og følge deg til å bli en bedre – gjerne bedre enn hva du selv trodde var mulig

 

– Vi er alle forskjellige, det kan være vår største styrke om vi bruker det rett

Camilla Caspersen
Leadership developer, FRONT Leadership

Lederprogrammet Ny som leder passer for:

 • har to år eller mindre erfaring som leder
 • kjenner virksomheten sin, men trenger økt lederkompetanse
 • trenger hjelp til å finne den riktige balansen mellom fagspesialist og lederspesialist
 • brenner for å se andre lykkes og forstår at virksomhetens suksess avhenger av hvordan du som leder påvirker og støtter dine ansatte
 • går «all in» og vil gjøre en innsats underveis i programmet

Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om lederverktøy
Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre lederprogrammer

Ta kontakt for mer informasjon