Språk

SPRÅK
Norsk, engelsk eller etter forespørsel

Sted

STUDIESTED
Digitalt og lokalt i egen rolle på jobben

Tid

STUDIELENGDE
12 måneder

Pris

PRIS
Ta kontakt med oss for et pristilbud

Om lederprogrammet Ny som leder

Du er leder og har vært det i ett til to år. Du er glad i mennesker og har en lidenskap for ledelse av andre. Du er mer opptatt av folka dine, relasjoner og det som får opp motivasjon og drift, engasjement, prestasjoner og utvikling – enn av tall, ditt fagspesiale og dine egne, individuelle oppgaver.

Da har du alle forutsetninger for å lykkes, men du trenger økt kompetanse for å vite hva som er det riktige å gjøre for å lykkes maksimalt som leder.

Riktige grep for å sikre suksess

Dette programmet gir deg økt kunnskap og verdifull ledertrening slik at du blir i stand til å ta de riktige grepene for å sikre suksess for din virksomhet. Lederne, som deltar i programmet, får de verktøyene de trenger og trenes opp i å få seg selv og andre til å prestere og samarbeide på en bedre måte slik at effektiviteten i virksomheten øker. Folk som tidligere har tatt dette programmet har typisk økt produktiviteten eller blitt forfremmet etter kort tid.

Gjennom programmet får lederne raskt et solid nettverk med andre ledere å støtte seg til. Klassene på 10-12 personer kan enten være for ulike ledere i samme virksomhet, for eksempel på tvers av avdelinger – eller fylles opp med erfarne ledere fra ulike virksomheter.

Programmet foregår som en integrert del på jobben, og det gjør at virksomheten kan merke umiddelbar effekt. Liksom i toppidretten, må man som leder hele tiden trene og utvikle seg – sammen med andre, for å holde toppformen ved like. Denne spesielle typen lederutvikling over 12 måneder er effektiv og lønnsom.

Måten det ledes på skal være et konkurransefortrinn, både i en krevende bransje og i et krevende arbeidsmarked. God ledelse sørger for at de ansatte utvikler seg og presterer optimalt, både i dag og i fremtiden. En god leder får de ansatte til å prestere bedre, enn de selv trodde var mulig.

Lederprogrammets faglig innhold

Hvis du har vært leder i to år eller mindre, har du sannsynligvis et stort behov for verdifull trening, økt kompetanse og et solid leder-nettverk som kan hjelpe deg. Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, krever mer av den som innehar en lederrolle. For maksimal effekt, skreddersys alle kurs til deltagerne og virksomhetenes behov og typiske emner vil være:

 • Lærende tankesett og disiplinert læring i jobben
 • Prioritering og målfastsettelse for seg selv og andre
 • Tidsstyring, møteledelse og delegering
 • Coaching av fagspesialister
 • Omsorg og støtte til andre
 • Feedback – gi og få tilbakemeldinger
 • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning
 • Beslutningstaging og planlagt oppfølging

Det faglige innholdet er bygget opp slik at nye ledere raskt får verdifull ledertrening, styrket kompetanse og et solid ledernettverk å dra nytte av.

I dette programmet lærer nye ledere å beherske de ulike metodene for å få ansatte til å levere enda bedre. Eksempelvis vil en oppgaveorientert leder være fokusert på «mål og retning», en relasjonsorientert leder fokuserer på «omsorg og støtte», mens en endringsorientert leder vil ha fokus på «utvikling og forbedring». Det er viktig å kunne bruke alle disse perspektivene til riktig tid og i riktig kontekst.

Metodeforståelse og bedre praksis

Som leder må du være handlekraftig og hele tiden ha folka sine og fremtiden i fokus. Det som fungerer i én sammenheng kan være mislykket i en annen, og det faglige innholdet hjelper ledere med å forstå hvilken metode som vil ha best effekt i ulike situasjoner og med ulike personer. Sammen etablerer vi nye atferdsmønstre og bedre praksis – til beste for virksomheten som deltageren er leder i.

Konkrete verktøy til god ledelse

Som deltaker i programmet vil du få konkrete verktøy til god ledelse og mulighet til straks å bruke det du har lært i egen lederjobb. På den måten får du underveis verdifull trening som gjør at den nye kunnskapen blir gjort om til vaner. Slik vil virksomheten få umiddelbar verdi av programmet som fører til bedre ledelse på tvers av geografi og funksjon.

– Lederskap styrkes ved praktisk trening og økt
selvforståelse gjennom møtet med andre.

Nils Tore Meland
Leadership trainer, FRONT Leadership

Lederprogrammet Ny som leder passer for:

 • har to år eller mindre erfaring som leder
 • kjenner virksomheten sin, men trenger økt lederkompetanse
 • trenger hjelp til å finne den riktige balansen mellom fagspesialist og lederspesialist
 • brenner for å se andre lykkes og forstår at virksomhetens suksess avhenger av hvordan du som leder påvirker og støtter dine ansatte
 • går «all in» og vil gjøre en innsats underveis i programmet

Praktisk gjennomføring:

verktoy

Hvorfor FRONT

Et høyt presterende team presterer best når treneren står på sidelinjen for å organisere, legge til rette, støtte og sørge for et godt samspill på laget. Våre lederprogrammer er designet for å gi deg som leder overblikk og personinnsikten du trenger.

Les mer om lederverktøy
Front Wheel

Metode

Ledertreningen skal være lønnsom for virksomhetene. FRONT Leadership har utviklet en særlig effektiv metode for opptrening av lederkompetanse med målbare resultater.

Les mer om vår metode
layers 1

Gjennomføring

Våre lederprogrammer gjennomføres som en del av arbeidsdagen, og er designet for å integreres sømløst. Ledernettverk og refleksjon står sentralt og vi skreddersyr alle ledertreningsprogrammene etter virksomhetens behov.

Les mer om gjennomføring

Hvem er vi

Våre lederprogrammer

Ta kontakt for mer informasjon