Råstoffet i all god beslutningstaking er de gode mulighetene. Alternativene. Dessverre går vi altfor ofte glipp av dem fordi vi er skrudd sammen slik at vi intuitivt holder fast ved vårt første bilde av situasjonen. Men de gode løsningene finnes der ute i skyggene – og i en tid hvor kravet til innovasjon skjerpes vesentlig, er det avgjørende at vi er i stand til å finne dem. Her er noen tanker om hvordan se mulighetene og legge grunnlaget for gode beslutningsprosesser og en god beslutning.

Av Nils Tore Meland

Lommelykteffekten

Hverdagen oversvømmer oss med informasjon. Langt mer enn vi klarer å bearbeide. For ikke å drukne i forsøket på å forstå omgivelsene, er vi helt nødt til å forenkle. Tankerammer, eller skjemaer som psykologene kaller dem, er forhåndsorganiserte tankesystemer som hjelper oss med nettopp denne utfordringen. Lynende kjapt og intuitivt styrer de hva slags informasjon vi snapper opp fra verden rundt oss, og hjelper oss å forstå ting raskt ut fra begrenset informasjon.

Beslutningsprosessen

Nils Tore Meland

Organisasjonspsykolog og assosiert ledertrener i FRONT Leadership

Vi ser noe – og fyller ut resten. Hvit frakk og stetoskop = lege, for eksempel. Vi bruker tankerammer absolutt hele tiden – og nevner dem ofte indirekte når vi sier ting som: Hun tenker som en advokat eller det kommer an på hvordan du ser det. De er nyttige fordi de forenkler verden så den blir noenlunde sammenhengende og forståelig.

Tankerammene styrer dermed fokus og med det hvordan vi ser omgivelsene våre. Som regel helt uten at vi er klar over det. Når vi TROR vi vet noe og fyller ut resten selv, risikerer vi å ende med et snevert eller feil bilde av situasjonen. Det skumle er at vi ikke merker det vi mangler. Bildet føles intuitivt komplett.

Jeg har kalt dette fenomenet lommelykteffekten. Vi mennesker har til enhver tid et snevert bilde av virkeligheten, fordi oppmerksomhetens lysstråle kun rammer inn en del av den. Et utsnitt. Det som faller innenfor lyskjeglen ser vi lett. Alt annet blir liggende i mørket utenfor tankerammen. Så hvis vi ikke svinger lommelykta bevisst når vi tenker gjennom viktige valg, har vi allerede et farlig skjevt eller snevert fokus.

En særlig utbredt variant av lommelykteffekten i arbeidslivet, er vår tendens til å operere med kun ett eneste alternativ av typen «skal jeg gjøre det eller ikke?». Et så snevert fokus er et rødt flagg for en robust beslutningsprosess og forskning viser at godt over halvparten av disse valgene skjærer seg. Så hva kan vi gjøre med det? Jo, vi må svinge lommelykta og finne flere muligheter.

Ønsker du å lese mer om beslutningsprosesser? Les også Slik finner du rett problem og lager bedre beslutningsprosesser

Sving lommelykta – oppdag flere muligheter ute i skyggene

Forskning viser at om vi opererer med flere enn ett alternativ, får beslutningene våre langt bedre utfall. Det er derfor et stort poeng å oppdage alternative tidligst mulig i prosessene. Vi må svinge lommelykta og lete etter flere muligheter ute i skyggene. Her er 5 praktiske råd om hvordan.

  1. Tenk alltid på alternativer. La disse tre spørsmålene være dimensjonerende i alle viktige beslutningsprosesser: Finnes det bedre alternativer? Finnes det en bedre måte? Hva kan vi ellers gjøre?

  2. Skift perspektiv. Se beslutningen din gjennom flere perspektivbriller og spør deg selv: Hvilke nye muligheter eller løsninger kommer jeg på etter hvert som jeg skifter perspektiv? Prøv å tenke at du «tar valget» i det ene perspektivet etter det andre. Hvis beslutningen din virker fornuftig etter at du har sett den gjennom flere forskjellige slike synsvinkler, er den sannsynligvis en god beslutning.

  3. Sammenlign med noe annet. Sammenligninger (analogier) kan skape uventede løsningsideer. Forsøk å svare kreativt på dette spørsmålet:
    «Hvilke gjenstander, prosesser, organisasjoner, organismer eller fenomen kan jeg sammenligne denne situasjonen, dette problemet eller denne løsningen med?»

  4. Sjekk alternativkostnad. Alternativkostnad er et begrep fra økonomien som handler om hva vi gir avkall på når vi tar et valg. Reflekter over valget du skal ta og still følgende spørsmål:
    «Hva sier jeg nei til hvis jeg går for dette? Hva kan jeg ellers få for disse pengene? Finnes det en annen løsning, enn den jeg vurderer nå, og som koster det samme i tid og penger?”

  5. Fjern alternativet fra bordet. Når alternativet ditt «forsvinner», blir du tvunget til å flytte lysstrålen og se etter nye løsninger utenfor det du allerede fokuserer på. Tenk igjen på et valg du må ta og svar på dette: «Du kan ikke velge noen av de løsningsalternativene du har nå. De er forsvunnet. Hva kan du ellers gjøre?»

New call-to-action