Den digitale lederutvikler

De fleste arbeidsplasser er mer eller mindre digitalisert. Vi sender e-post istedenfor å ringe, vi bruker apper til å kommunisere istedenfor intranett og vi holder møter på tvers av landegrenser på digitale plattformer istedenfor å fly eller å ta bilen. Inntoget av digitale løsninger har muliggjort besparelser og effektivisering innenfor mange områder i arbeidslivet. I takt med den digitale utviklingen har digital ledertrening også blitt populært. Det store spørsmålet er hvilke løsninger som kan fremme læring i arbeidslivet nå og i fremtiden. Hvilke metoder gir optimal lederutvikling, og hvordan kan disse ulike metodene forsterke hverandre?

Mange tenker at innholdet på digital lederutvikling er det samme som på en tradisjonell klasseromsundervisning – samme pensum, ulik formidling. Det er langt fra tilfelle. Den største gevinsten ligger i at digital lederutvikling muliggjør helt andre læringsdesign, og hvor egen lederpraksis mellom undervisningene er det mest verdifulle. I tillegg kan et gjennomtenkt og strukturert opplegg også engasjere deltagerne i proaktiv og strukturert samlæring, hvor deltagere på samme program coacher og støtter hverandres utviklingsløp – og derigjennom selv også blir den beste lederutgaven av seg selv. Digital lederutvikling åpner opp for aktiv utprøving i egen rolle, men også relevant feedback på stedet – både fra lederutvikler og kollegaer.

For å oppnå resultater og se gevinster av digital lederutvikling, kreves det en dyktig lederutvikler. Å lede et treningsopplegg gjennom en skjerm kan være en større utfordring enn å holde ledertrening på en fysisk samling. I et virtuelt klasserom har du ingen gimmicker. Digitale lederutviklere trenger derfor ikke bare en unik formidlingsevne og karisma, de må også fange deltagerne på en annen måte og skape en følelse av samhold på den digitale plattformen. Dette krever metodisk og strukturerte treningsopplegg gjennomført av lederutviklere med kompetanse og innsikt, som forstår fordelene og utfordringene med digital lederutvikling.

FRONT Leadership har utvidet teamet med flere nye digitale lederutviklere den siste tiden. Det er ikke bare antall hoder som har økt, men også lederutviklere med ulik kompetanse og bakgrunn. Vi kan nå skilte med en bredde og spisskompetanse som kommer kundene til gode. Et av de siste tilskuddene til teamet deler her sine tanker om hvorfor digital ledertrening er fremtiden.

Les også: Fordeler og ulemper med intern vs ekstern lederutvikling

Camilla Sommerfeldt Bentzen er lederutvikler i FRONT Leadership. Hun har mer enn 15 års erfaring som konsulent, prosessveileder, coach og rådgiver/samtalepartner for ledere innenfor ledelse og organisasjonsutvikling. Camilla sitt spesialområde er ledelse og det mellommenneskelige samspillet, og samarbeidet som finner sted i virksomheter som for eksempel i lederteam og arbeidsgrupper.

Lederutvikler

Hvorfor valgte du å begynne å levere ledertrening digitalt?

– Jeg har i mange år levert lederutviklingsopplegg på tradisjonelt vis; ansikt til ansiktsmøter, en til en prosesser, fysiske gruppesamlinger, og med ferdighetstrening både i løpet av samlingene og i jobbhverdagen som «on-the-job training». Dog opplever jeg, som veldig mange andre, at måten vi arbeider på endrer seg raskt i takt med teknologisk utvikling. Digitalisert lederutvikling åpner opp for at kompetanseutvikling kan bli lettere tilgjengelig for flere ledere. Det kan være lettere å sette av tid til å delta i opplegg. Digital teknologi gjør at «distribusjon» av kunnskap og kompetanse kan nå ut til flere samtidig uavhengig av geografi eller begrensinger gitt pga. rammene en arbeider under. Et digitalt lederutviklingsopplegg legger også til rette for at treningen er knyttet direkte opp til en leders konkrete utviklingsbehov i hverdagen gjennom at treningen blir mer «virkelighetsnær». Digital trening skjer i større grad i «realtime» gjennom muligheten til regelmessig og kontinuerlig oppfølging samtidig som man utfører sin daglige lederfunksjon.

Jobbe som lederutvikler for FRONT? 

Hvilke fordeler og muligheter er det med digital lederutvikling versus fysisk?

– Det er mange faktorer som påvirker om ledertreningen gir resultater, blant annet om utviklingsopplegget er designet metodisk slik at det oppleves å være relevant for lederen, og ikke minst leders motivasjon og vilje til å tilegne seg læring. Motivasjon kan ofte være det mest krevende å etablere i en utviklingsprosess som er initiert av andre enn lederen selv. Min erfaring er at motivasjonen øker når ledertreningen oppleves å ha en betydning for den ledersituasjon som lederen har i sin jobbhverdag. En fordel med digital ledertrening vil være at det er en ledertrening med kortere og hyppigere økter knyttet opptil en leders konkrete jobbhverdag og de utfordringer og behov en leder har i sin ledersituasjon. Digitale verktøy og løsninger gir også mulighet til rask tilbakemelding. Tilgangen til hyppige erfaringsutvekslinger kan gjøre at digital lederutvikling oppleves som mindre tidskrevende.

 

Les også: Lederutvikling – Hvorfor er det så viktig?

Lær av landets mest erfarne HR-dirketører ved å laste ned HR-intervjuet

Markedsrapport 23