Morgendagens bedrifter er fleksible og innovative. Ny teknologi blir tatt i bruk, og de ansatte involveres i utvikling og innovasjon. Dette fører ofte til nye organisasjonsstrukturer og flere tverrfaglige samarbeidsprosjekter. Hvordan kan kompetente ledere møte morgendagens utfordringer? Og hvorfor er det så viktig med lederutvikling? 

Som i toppidretten, må ledere hele tiden trene og utvikle seg – sammen med andre, for å holde toppformen ved like.

Les: Metode for effektiv ledertrening – 10 prinsipper

Øvelse gjør mester. Det er de aller fleste enige om. Man blir aldri utlært, og med uvante rammer og en verden i stadig endring er det viktigere enn noen gang med dyktige og kompetente ledere. Lederskapet i en bedrift påvirker arbeidsbetingelsene til medarbeiderne, som igjen påvirker deres evne til å skape resultater. Lederens personlighet, atferd og innsikt i hvordan de påvirker andre vil være avgjørende for hvor effektive de er i lederrollen. Mange kan bli gode ledere, men rollen krever vedlikehold og utvikling. Først da kan man forbli en god leder.  

Les: Lederutviklingsprogram designet for alle typer team 

Hva er en god leder? 

Hva kjennetegner en god leder? En god leder skaper best mulige resultater gjennom sine medarbeidere. Evne til å fokusere, bygge et godt arbeidsmiljø og å være empatisk er noen viktige kjennetegn på god ledelse. Gode ledere er ansvarlige ledere som bruker maktposisjonen sin på en konstruktiv måte, skaper tillit til de rundt seg, og som anser seg selv som en del av et fellesskap. Resultatene skapes gjennom samarbeid.    

Les også: Vær den du vil at andre skal være – ”lead by example” 

 

1200x150 GRATIS VEILDER FOR EFFEKTIV LEDERTRENING

 

Hva er lederutvikling?  

Lederutvikling består av flere aktiviteter der formålet er å utvikle ledernes evne til å lede, og deres evne til å samarbeide seg imellom. Eksempler på lederutviklingstiltak kan være lederutviklingsprogram, ledercoaching, mentoring, erfaringsbasert læring, simulatorøvelser . 

Les også: Hvordan prinsippene for god ledelse kan brukes på mange områder i livet. 

 

5 grunner til å prioritere lederutvikling   

1. Fleksible arbeidsplasser krever struktur og planlegging 

Digitale og hybride arbeidsplasser blir vanligere, og det blir behov for mer og bedre avstandsledelse. Det på sin side vil stilles større krav til struktur og planlegging og en ny form for ledelse. Digitaliseringen har gjort at mange sitter i digitale møter uten pauser eller tid til planlegging. Vi trenger pauser for å for å være oppmerksomme, kreative og føle trivsel. Det blir derfor viktig å tilrettelegge for økt planmessighet hos fremtidens ledere, og evnen til å lede sine medarbeidere når de ikke lenger møtes fysisk. 

2. Få økt konkurransefortrinn i markedet 

Å være en god og effektiv leder over tid er en kontinuerlig læringsprosess. Dette er noe organisasjoner bør tilrettelegge for ved å tilby lederutvikling, slik at lederne kan jobbe systematisk med lederskap over tid. På denne måten vil lederne bli relevante, verdiskapende og  konkurransedyktige. På lik linje med IT-systemer, datamaskiner, mennesker og kompetanse, er ledelse en ressurs i organisasjonen. Denne ressursen må forvaltes og utvikles for å skape best mulig verdiskapning for bedriften, og for å gjøre den relevant i morgendagens marked.   

3. Bli så effektiv som mulig i en ny hverdag 

Riktig balanse gir best effektivitet. En ny arbeidshverdag har gjort oss bevisste på hva som gjøres best digitalt og hva som er hensiktsmessig å utføre fysisk. På hjemmekontoret går tidsbruken ned og effektiviteten går opp, og vi sparer tid på reising. Samtidig vil noen oppgaver være mer effektive å gjøre samlokalisert. Morgendagens arbeidsplasser vil tilpasse arbeidsplass etter hva som er mest effektivt, både for bedriften og den enkelte ansatte. En god leder må derfor klare å tilpasse seg den nye normalen, og finne riktig balanse for beste og mest effektiv organisering av arbeidet.  

4. God avstandsledelse krever innsats 

Avstandsledelse krever økt oppmerksomhet på relasjonsbygging, siden arenaen der en leder kan fange opp signaler fra sine medarbeidere blir mindre. Som leder må du dermed sette av tilstrekkelig tid til å pleie relasjonene, og ta individuelle hensyn. Mindre fysisk tilstedeværelse krever medarbeiderinnsikt, slik at du kan fange opp eventuelle individuelle utfordringer. Dette blir ekstra utfordrende når man har mindre fysisk tilstedeværelse, og det vil kreve omstilling og tilpasning også for deg som leder.   

Les: Avstandsledelse i praksis: 6 konkrete råd 

5. Prioritering og forståelse for enkeltindividet 

 Medarbeidere har ulike personligheter, behov og livssituasjoner. Derfor bør en god leder behandle folk rettferdig, ved å behandle dem ulikt. Det vil ha stor betydning for hvordan hver enkelt trives og er mest mulig effektiv. Noen har mer behov for coaching, støtte og sparring, andre har behov for mer sosial kontakt, mens den tredje trives best med mindre oppfølging og tilstedeværelse. Lederen kan ikke være tett på i alle saker. En god leder må derfor stadig lære seg å prioritere, og se hver medarbeider og situasjon individuelt. 

Les også: Hvordan Elisabeth Høiland, Chief Information Security Officer i Kongsberg Digital, har fått gode verktøy å støtte seg på i hverdagen som leder.  

 

Økt kompetanse og vedlikehold av god ledelse 

Et stadig mer komplekst arbeidsliv der endringer skjer kjappere og kjappere, kreves det utvikling fra den som har en lederrolle. I et lederutviklingsprogram vil du blant annet lære: 

  • Prioritering og målfastsettelse for seg selv og andre 
  • Lærende tankesett og disiplinert læring i jobben 
  • Tidsstyring, møteledelse og delegering 
  • Coaching av fagspesialister 
  • Omsorg og støtte til andre 
  • Feedback – gi og få tilbakemeldinger 
  • Inspirerende kommunikasjon og påvirkning 
  • Beslutningstaging og planlagt oppfølging 

 

Vi håper at denne artikkelen har vært til hjelp og inspirasjon, og at du har fått en god forståelse av viktigheten av lederutvikling.

 

guide til lederutvikling