Tydelige, tillitvekkende ledere, med klare mål og gode kommunikasjonsevner er vesentlig for å bygge fellesskap, en sterk organisasjon og et godt omdømme. Men for å bli en god leder, kreves kontinuerlig utvikling, enten gjennom ekstern eller intern lederutvikling. Men hva gir best resultat? Vi har tatt en prat med Senior Lederutvikler i Front Leadership, Robert Marsalis.

Design uten navn 2021 10 06T081342.515

Robert Marsalis har 20 års erfaring med lederutvikling, team- og organisasjonsutvikling, blant annet som seniorleder med ansvar for lederutvikling i Det Norske Veritas. Robert ble rekruttert til FRONT Leadership etter at han ble sterkt anbefalt av flere kunder. Robert kommer opprinnelig fra Minnesota, USA og er blant annet utdannet prest, statsviter og NLP-coach.

Hvorfor er lederutvikling viktig?

Alle fortjener en fantastisk leder. Man snakker ofte om strategi, og hvor viktig kultur er for å gjennomføre en strategi. Det er et ordtak som sier: Kultur spiser strategi til frokost. Kulturen må underbygge de gode strategiene, og strategiene må underbygge den gode kulturen. Ledere må forstå hvor vi skal, forstå sine ansatte, og forstå hvilke kultur som matcher våre strategiske mål. Lederen er grensesnittet mellom den store organisasjonen og medarbeideren. Dette gjelder spesielt førstelinjeledere. 

Det er svært krevende å være leder, og det er som oftest ikke noe man har lært på skolebenken. Mange er for eksempel utdannet sivilingeniør eller andre fagproposjoner, og man har ikke fått den ballasten fra skolen. Man trenger denne faglige ballasten for å få kredibilitet som leder, og samtidig lære seg nye ferdigheter og innsikt som kommer med lederutvikling. 

Les også: Lederutvikling – Hvorfor er det så viktig?

Hva kjennetegner en god leder?

En god leder klarer å se og formidle den strategiske retningen til organisasjonen. Vedkommende klarer å koble dette sammen med potensialet til de ansatte på en måte som fører til prestasjon og trivsel på arbeidsplassen. Ledere er en veldig viktig faktor om de ansatte er engasjerte eller ikke. Om de er helhjertet i sitt arbeid, trives på jobb, og forstår hva man forsøker å oppnå strategisk. Alt dette avhenger at man har ledere som klarer å formidle en retning. De må forstå sine medarbeidere, potensialet i dem og hvilke spørsmål de skal stille for å få medarbeidere til å ta ansvar, eller hvordan de kan støtte opp om medarbeideren sin kompetanseutvikling. Ledere må skape en organisasjon der man føler seg sett og hørt. 

Les også: Vær den du vil at andre skal være – ”lead by example”

Hva er fordelen med intern lederutvikling?

Kunnskapen om bedriften er den viktigste fordelen. Man kjenner bedriften fra innsiden. Ofte har man god innsikt i det interne språket, og man har en idé om hvem som er de riktige stakeholderne; Hvem skal vi snakke med og hvem er de allierte?

Hva er ulempen med intern lederutvikling?

Den største ulempen er at alle i organisasjonen har samme blindsonen, og ingen klarer å se hva organisasjonen trenger. Lederutvikling er en profesjon, og ikke noe en HR-leder kan gjøre som venstrehåndsarbeid. Lederutvikling er også en spesialitet, og man trenger ikke nødvendigvis de samme ferdighetene for å være en god HR-leder som en god lederutvikler. Lederutvikling tar dessuten tid, og det er arbeid som må prioriteres. Det er stor konkurranse om oppmerksomhet på interne ressurser. Å ha en egen avdeling med lederutvikling er kostbart, og krever ofte mer ressurser enn man klarer å dekke. Det er ikke alltid like effektivt. Det er vanskelig å være profet i eget land. Man blir ikke alltid hørt. 

Hva er fordelen med ekstern lederutvikling?

Den viktigste fordelen er kompetanse og ekspertise. Man får inn mennesker som har lederutvikling som heltidsjobb, og som alltid ser etter den beste og mest effektive måten å gjøre ting på. Disse menneskene er vant til å holde presentasjoner i lederutvikling, å sette sammen grupper, og jobbe en til en med coaching/veiledning. Dette gir en annen kredibilitet enn ved å bruke interne medarbeidere, og ansatte hører bedre etter på hva de har å anbefale. Lederutviklere jobber med flere organisasjoner, og lærer fra alle. Noe som gjør at kunden alltid får det som fungerer best. Det å ha et forum hvor man kan snakke med andre ledere og en spesialist på lederutvikling tror jeg er veldig nyttig. 

Vi i Front Leadership mener at man får best resultat ved å integrere lederutviklingen i arbeidshverdagen over flere måneder, og dele erfaringene man gjør seg ved neste ledersamling. Det hele bygger på et pedagogisk fundament som sier at man lærer 70 %  ved å gjøre og reflektere over det man har gjort, 20 % gjennom diskusjoner og 10 % gjennom formell kunnskapsformidling. Mange firma har en årlig ledersamling på hotell, så er det tilbake til hverdagen. Men husker man da noe av det man har lært? Å integrere det i arbeidshverdagen gjør stor forskjell.

Les også: Lederutviklingsprogram designet for alle typer team 

Hva er ulempen med ekstern lederutvikling?

Den største ulempen er nok at man ikke sitter på kontoret til firmaet, og ikke er en del av hverdagen til kontaktpunktene. Dermed har man ikke det innvendige perspektivet. For å få denne kunnskapen må man intervjue deltakerne for å høre hva behovet deres er.

Hva oppnår man med lederutvikling som fungerer?

Vellykket lederutvikling gir ledere mer ekspertise, nye perspektiver, kompetanse og en forsterking av ledelsesfilosofien man ønsker å ha i bedriften. 

Les også: Metode for effektiv ledertrening – 10 prinsipper

Veileder for effektiv ledertrening