Har du planlagt lederutvikling for 2022?

De siste årene har lært oss at ledere må tilegne seg nye kunnskaper når de skal utøve ledelse i nytt landskap. Kontinuerlig læring og kompetanseutvikling har aldri vært viktigere. Er din organisasjon rustet for fremtiden? Har lederne de riktige verktøyene for å håndtere hverdagen så vel som det uforutsette? Det er på tide å planlegge lederutvikling for neste år.

Digtial lederutvikling for 2023

Det er mange grunner til at organisasjoner nå har fått øynene opp for digital lederutvikling. Pandemien har gitt oss mange lærdommer og erfaringer som vi har tatt med oss videre. Vi har blitt eksperter på digitale møter og vi har praktisert avstandsledelse. Den nye digitale kompetansen skaper mange muligheter, ikke minst når det gjelder lederutvikling.

Vi i FRONT Leadership er overbevist om at læring bør tilbys når lederen trenger det – der lederen trenger det. På jobben og i jobben, fordi ledelse er en praktisk ferdighet hvor man oppnår mestring gjennom øvelse og trening. Det er bærekraftig, tidsbesparende, kostnadseffektivt og gir meget gode resultater for virksomhetene. Med et samfunn i endring, er det mange faktorer som spiller inn på valget av lederutvikling. HR-sjef for lederutvikling i Storebrand, Live Leer forteller.

Lederutvikling for 2022

Storebrand sitt formål er en fremtid å glede seg til, og vi tenker bærekraft i alt vi gjør. Det vil også si at hvis vi kan kutte ned på reisevirksomhet og bidra til at våre ansatte lærer mer i et riktig tempo, så er dette noe vi ønsker å prøve ut som fremtidens læring.

Les også: Lederutvikling – Hvorfor er det så viktig? 

Hva bør du tenke på før du planlegger lederutvikling i 2023. Her kommer noen tips:

  1. Virtuelle klasserom fungerer godt – og ofte bedre enn tradisjonelle, fysiske seminarer. Særlig hvis man også tar i bruk interaktive verktøy som for eksempel chat, poll, distribusjon og randomisert gruppeinndeling.
  2. Regelmessig oppfølging over tid gjør at man blir mer bevisst på egen lederadferd, man lærer mer og lærer å bruke det man har lært.
  3. Programmet bør tilpasses lederens og virksomhetens situasjon slik at timing, tema og treningsoppgaver treffer best mulig. En kombinasjon av teori og praktiske oppgaver som bidrar til å løse relevante og aktuelle utfordringer i egen rolle skaper varig endring.
  4. En avklaring i forkant av hva lederutviklingsprogrammet innebærer er viktig for å få mest mulig effekt, både for hver enkelt leder og for leders leder. Spesielt med hensyn til de gevinster som henger sammen med ressursbruken.
  5. Deltagerne har ofte hektiske arbeidsdager og mange forpliktelser, så det er viktig at tid blir frigjort til å fokusere på egen ledertrening.

Les mer: Trygghet i lederrollen skaper trygge medarbeidere

Investering i lederutvikling vil øke sterkt de neste 12 månedene. Det går frem av en uavhengig undersøkelse som vi har fått utført blant over 400 bedriftsledere i Norge. Last ned rapporten og les mer om hvor mye virksomheter investerer i lederutvikling, hva som er viktig for i forhold til lederutvikling, hvordan ledertreningen utføres, forskjeller ut fra størrelse på virksomhetene og mye mer.

TAKE LEAD 2024

Markedsrapport 23