Bli bedre kjent med
Øyvind Tjernæs

Lederutvikler og ledertrener i FRONT Leadership

Gjennom sitt gode humør og positive innstilling får han ledere til å se sitt potensiale og sterke sider, slik at alt ligger til rette for videre utvikling.

18.01.2022 Skrevet av Janne Vibeke Rosenberg 

Hva kjennetegner en god leder?

En god leder går foran som et godt eksempel og er til stede for sine ansatte. Han/hun evner å få det beste ut av medarbeiderne sine og får alle til å jobbe mot et felles mål. En god leder har helhetsoversikt, samtidig som man ser enkeltindividet. Vedkommende ser verdien av å investere i egne ansatte, og virker samlende. En god leder Involverer og engasjerer medarbeiderne, og gir mulighet til å påvirke egen hverdag. Han/hun verdsetter det å gi- og få tilbakemeldinger, er god til å lytte og inviterer til dialog. Vedkommende forstår at trivsel på arbeidsplassen er avgjørende for å skape gode resultater. En god leder er trygg på seg selv og evner å ta beslutninger for å skape fremdrift. I tillegg er han/hun tydelig i sitt lederskap og har en solid evne til å bygge og forvalte tillit. En god leder kjenner sine egne begrensninger, og er ikke redd for å søke råd.

Hva er din styrke som lederutvikler?

Jeg har godt humør og en positiv innstilling til personer og situasjoner. Jeg har en god evne til å bygge sterke relasjoner og skape tillit til menneskene rundt meg. I tillegg er jeg løsningsorientert og opptatt av å ha en praktisk og konkret tilnærming til ledelsesfaget. Ikke minst evner jeg å få mennesker til å reflektere og se seg selv, både potensial og sine sterke sider, og på den måten legge til rette for videre utvikling.

Hva er den kjekkeste oppgaven ved ledertrening?

Å få muligheten til å møte, diskutere og dele erfaringer med mange dyktige mennesker.

Hva motiverer deg mest med lederutvikling?

Å få bidra til andres utvikling og utgjøre en forskjell! Kjenne ledernes mestringsfølelse og engasjementet som oppstår etter hvert som utviklingen går fremover, og selvfølgelig dele deres glede når de når sine mål.

Hvilke fordeler vil du trekke fram ved FRONT Leadership sine lederprogrammer?

Evne til å ha kontinuerlig og jevnt fokus over tid bidrar til at ledelsestemaet alltid holdes ferskt. Undervisningsmetoden lar seg lett kombinere med en hektisk arbeidshverdag. Nettverksbygging og erfaringsdeling gir en fantastisk arena for å lære av hverandre og utnytte kompetanse som allerede finnes i organisasjonen. En praktisk tilnærming til ledelsesfaget, og bruk av enkle verktøy som deltakerne raskt skal kunne ta i bruk i sin egen arbeidssituasjon, gir erfaringsmessig rask og god effekt.

Hvorfor bør bedrifter investere i lederutvikling?

Lederutvikling bidrar til å skape gode ledere, som er en forutsetning for at bedriften/organisasjonen skal prestere mer enn bare OK. Lederutvikling gir ledere en arena der de kan fokusere på seg selv, og forberede seg på å takle en hektisk og utfordrende hverdag med høye prestasjonskrav. Samtidig får man muligheten til å møte og dele erfaringer med andre likesinnede og bygge nettverk. Gode ledere skaper igjen motiverte og engasjerte medarbeidere, som ønsker å gjøre en best mulig jobb! Dette bidrar videre til økt effektivitet og lønnsomhet. Kort sagt – det lønner seg!

Øyvind Tjernæs
Lederutvikler i FRONT Leadership

Han er en allsidig ledertrener som har vært offiser i Forsvaret i 20 år, blant annet i flere lederstillinger i Militærpolitiet. Han har også jobbet mange år som dykkerinstruktør, og han er innehaver og daglig leder av Tjernæs Mulitiservice som tilbyr entreprenørarbeider, trefelling, fallsikring og arbeid i høyden. I tillegg har han erfaring fra PostNord, Harpo Electronics, Odfjell Drilling, DIPS og Borregaard. Utdannelsen har han fra Politihøgskolen og befalsskolen. 

Underviser i følgende lederprogrammer:

  • Utvikling i egen rolle
  • 1. linjeledere
  • Mellomledere

Topp 5 kvalifikasjoner:

  • Operativ ledelse
  • Operativ planlegging
  • Intensjonsbasert ledelse
  • Avstandsledelse 
  • Endringsledelse

LEDERTRENING PÅ AGENDAEN GJENNOM ET UTFORDRENDE ÅR FOR SATS

New call-to-action