Fra foredragsholderne – Hva er bærekraftig ledelse?

Norges største konferanse innen ledelse og lederutvikling, TAKE LEAD 2024, samlet nærmere 300 deltagere for et par uker siden. Her forteller noen av foredragsholderne om sine tanker i forbindelse med konferansetema «bærekraftig ledelse» og konferansen i sin helhet.

Thorir Hergeirsson, Landslagssjef og trener for Norges kvinnelandslag i håndball

Bærekraftig ledelse er evnene til å håndtere raske omstillinger nå og i fremtiden, samt å håndtere med- og motgang, sammen med de du leder. På TAKE LEAD 2024 ønsket jeg å dele fra vår lederpraksis i landslaget. Jeg snakket om viktigheten av en helhetlig tilnærming, om individet og laget, mål, konsekvenser og forpliktelser, om å lede seg selv (at den enkelte sitter ved «rattet» på reisen mot målet) og samspill/samhandling. Det er sundt for oss alle med refleksjon og inspirasjon med jevne mellomrom. Jeg håper derfor at hver enkelt deltaker fikk innspill de kunne ta med seg videre i deres eget lederskap.

Thorir Hergeirsson

Rune Bjerke, Professor i ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania

Bærekraftig lederskap innebærer å styre en virksomhet på en måte som balanserer økonomisk suksess med miljømessig og sosial ansvarlighet samtidig som det settes krav til samarbeidspartnere. En bærekraftig leder er god på påvirkning, spredning av bærekraftkunnskap, innovasjonsstrategier og engasjerende lederskap. Alle virksomheter og organisasjoner må forholde seg til nye bærekraftdirektiver, lover og regler fremover.

Mitt foredrag handlet om hva bærekraftig lederskap omfatter og hvordan ledere burde tenke strategisk, hvilke kompetanseområder jeg tror blir avgjørende viktig i fremtiden og til slutt viktigheten av å kjøre selvutviklingsprosesser for å bli god på bærekraftig lederskap. Jeg ønsket å bidra til at deltagerne satt igjen med et tydeligere bilde på hva bærekraftig lederskap innebærer, hva det krever og hvordan egenskaper og ferdigheter kan styrkes gjennom selvutviklingsprosesser.

Professor Rune Bjerke

Les også: Hvilke ledere har du i drivhuset ditt?

Carina Carl, Psykolog og forfatter

Jeg ser bærekraftig ledelse som autentisk ledelse – når du leder i tråd med eget verdisett, meningsvisjon og ressurser. «You know when you’re on your right path when you’re not (constantly) put in a position where you betray yourself». Jeg ønsket å formidle det nevropsykologiske fundamentet verdien av nærvær – med ønske om at lyttere skulle sitte igjen med en opplevelse av nærvær selv. TAKE LEAD 2024 var en flott arena for stimulerende menneskemøter og faglig inspirasjon.

Carina Carl LinkedIn 1

Ingeborg Gjærum, Chief Operating Officer i Volue

For meg handler bærekraftig ledelse ikke bare om ledelse som skal stå seg over tid, men også om at det å lede i retning av et mer miljøvennlig samfunn. Å finne måter å jobbe på – og produkter og tjenester å levere – som i sum bidrar til å bremse klimaendringer, å ta vare på naturen og å forberede oss på et klima i endring.

Jeg ville at deltagerne skulle sitte igjen med at det er rom for å prøve og feile – og ikke minst å stjele med seg gode ideer fra andre – så lenge lederutviklingen tar utgangspunkt i reelle behov hos den enkelte leder eller i selskapet som helhet. Det er bedre å gjøre noe rett og noe feil, enn ikke å gjøre noen ting. Jeg håper at deltagerne kjente på en utålmodighet etter å komme i gang etter mitt foredrag. Og helst også et brennende ønske om å gjøre en forskjell for et mer miljøvennlig samfunn. At man får litt lyst til å redde verden, rett og slett.

Ingeborg Gjærum

Les også: Den viktigste faktoren for å vokse som leder er ikke den du tror