150 senterledere i Norden på lederutvikling med FRONT

Nordens ledende treningssenterkjede, SATS, ble hardt truffet av pandemien. Likevel valgte de å satse på lederutvikling.

Å satse på lederutvikling har gitt treningssenterkjeden SATS gode resultater. Til tross for pandemien med stor uforutsigbarhet og mange stengte sentre. Nå i høst skal programmet rulles ut i hele Norden. SATS har en klar ambisjon om å bygge trygge ledere som støtter sine medarbeidere slik at de lykkes i sine roller.

Etter et vellykket program med FRONT Leadership, skal nå nærmere 150 senterledere i hele Norden trenes. Lederprinsippene i programmet er basert på SATS sine verdier, som gir et felles grunnlag for lederskap i organisasjonen.

Skrevet av PR-operatørene
Publisert i fagmagasinet HR-magasinet

Et vellykket pilotprosjekt

En av deltakerne på pilotprosjektet er Hans Erik Vist, senterleder ved SATS på Schous Plass i Oslo. Hans Erik Vist sitter igjen med verdifullt påfyll og nytt giv gjennom lederutviklingen. Han er glad for at SATS har bestemt seg for å rulle ut programmet i hele Norden.

Hans Erik Vist synes det er bra at SATS tar ledelse på alvor og legger til rette for at det er noe som kontinuerlig må jobbes med. Han forteller at å få utvikle seg som leder har vært positivt, men også til tider tøft.

Lederutvikling i sats

Foto: PR-operatørene

Skreddersydd program

Anniken Mørch Fischer, Nordic People Development Manager i SATS, forteller at de ikke har hatt et nordisk lederutviklingsprogram tidligere. Det var derfor viktig med et skreddersydd program som kunne gjennomføres på tvers av de nordiske landene, og som fungerer godt i lederenes operative hverdag.

SATS fikk et godt inntrykk av FRONT Leadership som hadde god forståelse for behov, og at den digitale ledertreningen deres skilte seg ut fra de andre alternativene som SATS vurderte.

Mats Kristensen, daglig leder i FRONT Leadership, forteller at programmet er lagt opp til kontinuerlig tilbakemeldinger fra egne medarbeidere, leder og lederkollegaer, slik at de skal ha mulighet for å utvikle seg og ved behov justere sin lederstil gjennom programmet fra FRONT Leadership.

Konkurransefortrinn og økonomisk gevinst

Å investere i lederutvikling har gjort SATS sikre på at det vil være et konkurransefortrinn med fornøyde medarbeidere og gi resultater på bunnlinja fremover. Selskapet har klare ambisjoner om fortsatt vekst.

De som har fullført ledertreningen hos FRONT Leadership er topp motiverte og har fått gode verktøy og råd med på veien som vil gjøre dem til enda bedre ledere. Ledertreningen vil ha en positiv effekt på hele organisasjonen.

digital lederutvikling

Mats Kristensen, FRONT Leadership

Markedsrapport 23